Under fliken Fältrapporter samlas inrapporterade fältrapporter. Det går även att skapa nya och editera befintliga. En fältrappor kan vara bunden till ett arbete, eller vara fristående personlig. Om du väljer att skapa en personlig fältrapport kommer denna inte att synas i listan över rapporter. Istället hamnar den som en fältrapport under personens namn i Rapporter (huvudmenyn).

Därifrån kan du flytta tillbaka den till ett arbetsobjekt.

Antal bilder som laddas upp i en checklista visas med en siffra i listan. Bilder från mobilen blir taggade med platsen där bilden togs.

Du kan exportera fältrapporter till PDF genom att klicka på Åtgärder --> Exportera till PDF. Här kan du välja hur checklistorna ska visas i PDF:en. Taggning på bilder syns bara i webbadmin.

Ett projekts lista med fältrapporter

formuläret för att skapa fältrapport

Hittade du svaret?