Unders fliken Checklistor i Rapporter hamnar de checklistor som fältarbetaren fyllt i på plats. Det går också att "köra" en ny checklista från webben. Det finns två typer av checklistor: checklistor bundna till arbetsobjekt eller fristående personliga. Detta kan du ändra inuti checklistan.

Om du har skapat en personlig checklista syns inte denna i listan över checklistor för ett arbete. Istället hamnar denna som en checklista under personens namn i Rapporter (huvudmenyn). Därifrån kan du flytta den till ett projekt eller en arbetsorder genom ändra bocka av i rutan för från personlig och välja från listan.
För att ändra beskrivningen i en inskickad checklista klickar du på pennan.

Notera: Låsta checklistor kan inte editeras (undantag "Beskrivning")

Du kan exportera checklistor till PDF eller Excel genom att klicka på Åtgärder => Exportera till PDF. Här kan du välja hur checklistorna ska visas. Taggning på bilder syns bara i webbadmin.

Du kan ta bort en checklista genom att klicka på papperskorgen.

Annotation on 2021-06-22 at 09-59-02.png

inkomna checklistor i ett arbete samlade under Checklistor

Om en checklista ej längre krävs för arbetet måste du ändra detta i Inställningar => Checklistor i projektet eller arbetsordern .
Där väljer du checklista och klickar på "Rensa" i listan.

Nya checklistor skapas i Inställningar för företagskontot. Läs mer i artiklarna om checklistor.

Hittade du svaret?