1. Klicka på Projekt i huvudmenyn

  2. Skapa ett nytt projekt (eller öppna ett befintligt)

  3. Klicka på fliken "Finansiellt" i Inställningar och expandera sektionen PRISSÄTTNING => Du får en översikt av arbetets priser.

  4. Välj i listan "Använd priser från prismallar" om du ska använda en kundprismall eller företagsprismall. => Listan visar nu de timpriser och milpriser som är definierade i vald prismall.

Rapporter som skapas i projektet kommer nu att få de priser som ställts in i den valda prismallen.

Tips: Om du vill använda din modifierade prismall i fler projekt eller för fler kunder - klicka på "Spara och kopiera till företagsmallar" Då blir den valbar både i Kunder och i projekt/arbetsorder.

Annotation on 2021-07-15 at 17-13-08.png

översikt över ett projekts priser, baserat på en prismall från Kunder eller Inställningar

Hittade du svaret?