Fieldlys stora användarguide

En översikt av systemets menyer, inställningar och grundfunktioner

Fredrik Walter avatar E
101 artiklar i denna samling
Skrivet av Fredrik Walter och Eva Marnfeldt
Inställningar

Olika inställningar

kontoinställning, företagsinställning, användarinställning
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Företagsinställningar

betydelse och påverkan av inställningar på företaget
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades den här veckan

Bifogade filer

skapa mapp, ladda upp fil, länka fil
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Prismallar

skapa timpris, skapa milpris, kundprismall, företagsprismall
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Tidtyper

E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Resetyper

E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Valutor

Lägg till valuta, växelkurser, valutapåslag
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Momstyper

lägg till momstyp,
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Enheter

Skapa enhet, välja standardenhet, lista enheter
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Artikel / Utgiftstyp

E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Checklistor

Innebörd av checklista, checklistverktyget
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa checklista

grundfunktioner, checklistbyggare, inställningar
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Inställningar för checklistor

Betydelse av olika inställningar för en checklista
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Komponenter i checklistor

Innebörd och funktion av komponenter i checklistbyggaren
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Löpnummer

Löpnummer innebörd, redigera löpnummer, skapa löpnummerserie
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades igår

Roller

innebörd av roller, lista över roller, skapa roll
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Betalningsvillkor

lista, skapa, ta bort betalningsvillkor för företaget
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Avdelningar

innebörden av Avdelningar, skapa Avdelning
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Understatusar

betydelse av understatus, skapa understatus
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Exportera data

Exportera och ladda ner data från ditt konto
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kopplingar (Integrationer)

Koppla ihop ditt Fieldly med andra system
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan
Fieldly mobilapp

Ladda ner Fieldly-appen

ladda ner appen, logga in i appen
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Inställningar i appen

appinställningar för tid- och reserapporter
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Projekt i appen

Projektlistan, filtrering, status, skapa projekt
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa och ändra projekt i appen

allmän information, plats, ny kund, ändra kund, underprojekt
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Arbetsorder i appen

AO-listan i appen, Öppen arbetsorder, filtrering, status, skapa arbetsorder
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa och ändra arbetsorder i appen

allmän information, plats, skapa ny kund, ändra kund i AO
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades den här veckan

Projektbundna arbetsorder och underprojekt i appen

projektbundna arbetorder, underprojekt
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Arkiverat arbete

arkiverat arbete i mobilappen, stängda arbetsorder, historik
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Rapporter i appen

tidrapporter, reserapporter, utgiftsrapporter, artikelrapporter
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Fältrapport i appen

fältrapporter som hör till arbetsobjekt
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Dokument i appen

dokument, ladda upp
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Plats i appen

plats för arbetet, vägbeskrivning med Google
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Personer i appen

Internanvändare, interngrupp, skapa och ta bort kontakt
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Checklistor i appen

översikt
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kommentarer i appen

läsa och skapa kommentarer till projekt eller arbetsorder
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Signatur i appen

signera i mobilen
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Min profil i appen

attestering, rapportering, kollegor mm
E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Systemkrav och felsökning i appen

E
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan