5. Grupper och rättigheter

Introduktion till grupper och rättighetstyper

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Innehållsförteckning:

5.0 - Introduktion

En medarbetares rättigheter i Fieldly bygger på rättigheterna i gruppen som medarbetaren blivit tilldelad. Rättigheter avser funktioner och information i webben, respektive mobil appen. 

Systemet har från början fyra standardgrupper:

 • Hantverkare

 • Web Manager

 • Löneadministratör

 • Tillfälliga

Nya grupper kan skapas i Inställningar.
Rättigheter för grupperna kan ändras efter behov. Titeln för en standardgrupp går inte att ändra.

En enskild medarbetares systemrättigheter beror på vilka grupper medarbetaren ingår i. Medarbetaren kan ingå i en eller flera grupper och begränsas inte av den ena gruppens rättigheter. 

Rättigheterna är indelade i mobilrättigheter och webbrättigheter.

5.1 - Skapa grupp

Som web manager har du möjlighet att skapa nya grupper om så skulle behövas. Det gör du genom att följa stegen nedan:

 1. Klicka på Medarbetare i huvudmenyn

 2. Klicka på GRUPPER i Medarbetarlistan. Grupplistan visas.

 3. Klicka på SKAPA GRUPP. Ett formulär öppnas.

 4. Fyll i formulärets fyra avdelningar (Allmänt, Medlemmar, Mobilrättigheter, Rättigheter) eller fyll i obligatoriska stjärnmarkerade fält, och fortsätt efter du sparat.

 5. Klicka på spara. En ny avdelning i formuläret dyker upp: Aktiviteter

Notera: Om medarbetaren tillhör mer en en grupp som har fyllt i "Antal arbetstimmar per dag" räknas dessa timmar samman och personen behöver (beroende på inställning) rapportera in dem.


5.2 - Webbrättigheter

Beskrivning av våra webbrättigheter (grupprättighet)


ALLMÄNT

 • Tillgång till webbadmin - Behörighet till webbadministrationen

INTERNA OCH EXTERNA PERSONER

 • Hantera medarbetare - gör fliken "Medarbetare" i huvudmenyn synlig för att lägga till och editera medarbetare.

 • Hantera grupper - gör knappen "Skapa Grupp" synlig för att kunna lägga till och hantera grupper.

 • Hantera personnummer - användaren tillåts editera personnummer och se dem i systemet. Utan rättigheten går det att fylla i ett personnummer, men det maskeras under tiden.

 • Hantera personuppgifter - behövs för att lägga till adress och närmast anhörig hos en medarbetare, samt hantera personnummer hos en privatkund.

 • Hantera medarbetare från alla avdelningar - Med denna rättigheten blir samtliga medarbetare synliga i medarbetarlistan. Avdelning kan läggas till och tas bort från en medarbetare utanför den egna avdelningen.

 • Kräv tvåstegsverifiering - för inloggning till app och webb

 • Hantera kunder - gör fliken "Kunder" i huvudmenyn synlig för att lägga till och editera kunder.

 • Hantera mobilnummer - Rättigheten gör medarbetares mobilnummer synliga och editerbara, men behövs inte för att lägga upp ett första nummer.

 • Hantera underentreprenörer - gör fliken "UE" synlig i huvudmenyn för att lägga till, editera och buda in nya UE till samarbete.

ARBETE

 • Hantera projekt och arbetsorder - ger tillgång till arbetsordrar och projekt för att skapa och hantera i webbadministrationen.

FAKTURERING

 • Hantera fakturor - gör fliken " Fakturor" i huvudmenyn synlig för att hantera fakturor i systemet

 • Skapa kreditfaktura - tillåter användare som kan hantera fakturor att kreditera en faktura i systemet

 • Skicka fakturor - tillåter användare som kan hantera fakturor att skicka fakturor

 • Radera fakturor - tillåter användare som kan hantera fakturor att ta bort fakturor (begränsad funktion)

OFFERTER

 • Hantera offerter - gör fliken " Offerter" i huvudmenyn synlig för att skapa offerter i systemet


RAPPORTERING OCH PLANERING

 • Hantera rapporter - ger tillgång till att editera och radera rapporter på projekt / arbetsorder

 • Hantera andras personliga rapporter - ger tillgång till att editera och radera rapporter skapade under medarbetarprofilen i mobilappen. T.ex. semester, intern tid eller VAB.

 • Hantera attestering av löner - ger tillgång till att löneattestera, samt avattestera

 • Hantera checklistor - tillåter användare att skapa nya, och ändra i befintliga checklistor. I mobilappen kan alla fylla i checklistor.

SYSTEM

 • Hantera inställningar - avser inställningar för kontot eller företaget och görs under Företagskontot --> inställningar, eller under Ändra profil, i separat meny.

 • Tillåtelse att radera "resurser" (kunder, arbetsorder, medarbetare, grupper, utgiftstyper mm)

 • Hantera löpnummer - tillåtelse att skapa egna serienummertyper i Inställningar (Förutsätter att "Serienummer-modulen" är påslagen)

 • Hantera backupdata - ger användaren full access till all data i systemet. Möjliggör export av data. (Se Inställningar Export data)

5.3 - Mobilrättigheter

Beskrivning av våra mobilrättigheter (grupprättighet)

ALLMÄNT

 • Tillgång till mobilappen - samma inloggning som till webben (Krävs för att kunna logga in via mobilen)

 • Tillgång till ID06-appen för Android - avser access till personalliggarens ID06-kort för dem som har installerat ID06-appen på sin Android.

MOBILANVÄNDARE

 • Visa överordnade projekt - ger medarbetaren tillgång till projekt i samma projektstruktur som arbetsordern eller underprojektet tillhör. Rättigheten gäller bara för se. För att även kunna ändra i det överordnade projektet måste medarbetaren vara tilldelad detta.

 • Visa rapporter från medarbetare i samma arbete - gör kollegornas rapporter synliga i appen, samt även arbetets utgiftsrapporter från inköp (EDI)

 • Rapportera åt medarbetare i gemensamma arbeten - gör det möjligt att rapportera tid, resor och kostnader åt en kollega som är tilldelad samma arbete.

 • Påminn medarbetare om inte alla arbetstimmar rapporterats - påminner medarbetaren att redovisa de antal timmar som är satt för gruppen/gruppena som medarbetaren tillhör. Om du rapporterar fler timmar än dessa, visas de i Attester som övertid (rött). En medarbetare bör inte vara med i mer än en grupp med definierade antal timmar.

 • Dölj/arkivera avslutade jobb i arbetslistan - flyttar avslutade projekt och arbetsordrar till "Arkiverat arbete" i mobilappen. Förutsätter att arkiveringsfunktionen i företagsinställningar är påslagen. Se under företagskontot --> inställningar

 • Medarbetaren måste bekräfta i appen när arbetet avslutas - en extra säkerhetsfråga måste besvaras efter att användaren tryckt på AVSLUTA.

 • Hantera projekt och arbetsorder - möjlighet att skapa och redigera arbetsordrar och projekt i appen. Möjliggör även reaktivering av stängda arbetsobjekt.

 • Skapa kund - ger mobilanvändaren tillåtelse att skapa ny kund från arbetsorder eller projekt

 • Visa alla jobb i arbetslistan - inställning för t ex. chefer att kunna se samtliga jobb i appens arbetslista. Arbetena visas trots att personen med rättigheten inte har kopplingar till deta arbete.

 • Dölj arbeten som inte är direkt kopplat till medarbetaren - ikryssat ser medarbetaren bara sina egna jobb i appen

 • Visa grossistens nettopriser - Visas om kontot är kopplat till KlarPris. Ikryssat får mobilanvändaren tillgång till KlarPris nettopriser för artiklar.

Notera: Om du önskar se rapporter som kommit in via EDI eller lev. faktura behöver gruppen behörigheterna nedan.

Mobilrättigheter: Visa rapporter från medarbetare i samma arbete
Webbrättigheter: Hantera rapporter & Hantera andras personliga rapporter

5.4 - Radera grupper

För att radera en grupp gör du såhär:

 1. Välj Medarbetare i huvudmenyn

 2. Klicka på GRUPPER uppe till höger i medarbetarlistan

 3. Klicka på raden för gruppen du vill ta bort. Formuläret för gruppen öppnas.

 4. Ställ dig på Aktiviteter i sidomenyn

 5. Klicka på den röda RADERA RESURSEN

 6. Bekräfta "Vill du verkligen radera?"

Notera: Du behöver rättigheter för att ta bort en grupp. Standardgrupperna som fanns med när kontot öppnade kan inte ändras eller tas bort.

Fick du svar på din fråga?