En medarbetares rättigheter i Fieldly bygger på rättigheter i gruppen som medarbetaren tillhör. Rättigheter avser funktioner och information i webbadministrationen respektive appen. 

Systemet har från början fyra standardgrupper: Hantverkare, Web Manager, Löneadministratör och Tillfälliga. Nya grupper kan skapas i Inställningar.
Rättigheter för grupperna kan ändras efter behov. Titeln för en standardgrupp går inte att ändra.

En enskild medarbetares systemrättigheter beror på vilka grupper medarbetaren ingår i. Medarbetaren kan ingå i en eller flera grupper och begränsas inte av den ena gruppens rättigheter. 

Rättigheterna är indelade i mobilrättigheter och webbrättigheter

formuläret för Grupper med flikarna mobilrättigheter och övriga rättigheter i systemet

Hittade du svaret?