Skapa och ändra arbetsorder i appen

allmän information, plats, skapa ny kund, ändra kund i AO

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Du kan skapa en ny arbetsorder i appen, för både befintliga och nya kunder.

  1. Tryck på den gröna knappen "Skapa arbetsorder" längst ner i AO-listan.

  2. Fyll i start- och sluttid.

  3. Ange projekt som arbetsordern tillhör om det finns ett överordnat projekt för arbetet.

  4. Fyll i alla obligatoriska fält, samt en arbetsbeskrivning.
    Om kunden du skapar arbetet för saknas i listan, kan du skapa en ny genom att trycka på "Ny kund".

  5. Tryck på Plats-fliken och ange plats för arbetet.

  6. Spara genom att trycka på bocken uppe i högra hörnet.

För att editera en befintlig arbetsorder i appen, tryck på pennan i den öppnade arbetsordern och editera önskade fält.

Notera: För att kunna skapa och editera en arbetsorder i appen behövs mobilrättigheten "Hantera arbetsobjekt".

Notera: För att kunna skapa en ny kund i appen behövs mobilrättigheten "Skapa kund".

Fick du svar på din fråga?