Systemets startsida, "dashboard",  innehåller sammanställning av dina rapporter och projekt sedan kontot skapades. Efter hand byggs statistiken upp och du får en god översikt av ditt företags arbeten och aktiviteter. 

dashboard

Rapporterade timmar ger dig en veckovy med staplar där du kan se fördelningen mellan närvaro och frånvaro.

Kartan visar arbeten med en siffra som anger antalet arbetsobjekt inom ett område. Du kan filtrera fram ett arbete efter status, zooma in eller ut med plus och minus, och flytta runt kartan med hjälp av handverktyget. Du kan även klicka dig in på ett specifikt arbete med kartnålen och symbolen fören ny flik.

Under Aktiviteter listas utvalda viktiga aktiviteter i systemet med de senaste överst. Klickar du på "Visa", kan du filtrera fram typen av aktivitet du vill lista. Sidnumrering hjälper dig navigera framåt och bakåt bland aktiviteterna. Klickar på en specifik aktivitet i listan (blå länk), leder detta dig vidare in till aktivitetens projekt.

Du kan skicka pushnotiser till medarbetare genom att klicka MEDDELANDE. Mottagaren kan vara alla, en grupp eller utvalda medarbetare. Väljer du "Person" eller "Grupp" får du upp en rullgardinslista från vilken du kan söka och välja en eller flera mottagare. Meddelandet skickas som push-notis till appen. Ett nytt meddelande flaggas i mottagens app som en orange prick innan den öppnas, men läses som en vanlig pushnotis i mobilen.

formuläret för att skicka meddelande

Siffersymbol på appen indikerar att det finns ett meddelande från kollega i form pushnotis i mobilen.

Hittade du svaret?