En smart artikel är baserad på en avancerad artikeltyp i systemet om modulen "Smarta artiklar" är påslagen. Den definieras med mer än bara ett enhetspris. Med en smart artikel kan du räkna ut ett pris baserat på olika mått och dimensioner tillsammans med artikelmaterial som du skapat i Artikelmaterial. Exempel på användning är vid kapning och håltagning.

Fieldly har tre typer av smarta artikeltyper i systemet: "Smart sågning", "Smart håltagning" och "Smart yta". Varje smart typ har förbestämda måttenheter som passar för arbetet. Fältarbetaren behöver bara fylla i måtten och priset räknas fram automatiskt.

 1. Öppna Artiklar i Inställningar under ditt namn i huvudmenyn

 2. Klicka på SKAPA ARTIKEL

 3. Namnge din nya smarta artikel

 4. Välj en av de tre smarta artikeltyperna från rullgardinslistan
  => formuläret anpassas efter din valda artikeltyp

 5. Välj enhet (styck rekommenderas) och måttenhet som ska användas i beräkningarna. Dessa val är olika ut beroende på artikeln/arbetet som ska rapporteras

 6. Prissätt artikeln i intervaller utan "gap" eller överlappning

  Tips: Om du har en lång prislista, kan du "snabbgenerera" priser genom att klicka på GENERERA PRISER ställa in intervaller och jämna prissteg

  Annotation on 2021-07-16 at 15-50-10.png
 7. Klicka på sätt under fliken Material och lägg upp material som artikeln ska kunna rapporteras med.

 8. Ange prisberäkningsfaktor för varje material, t ex. 2 om det ska vara dubbelt så dyrt att bearbeta ett visst material. Ju svårare ett material är att bearbeta, desto högre faktor.

 9. Välj standardmaterial för artikeln. Detta blir förvalt vid rapportering.

 10. Spara

Notera: Standardmaterial för systemet, det som är förvalt när du skapar en ny smart artikel, ställer du in i Företagsinställningarna.

Hittade du svaret?