En smart artikel är baserad på en avancerad artikeltyp i systemet om modulen "Smarta artiklar" är påslagen. Den definieras med mer än bara ett enhetspris. Med en smart artikel kan du räkna ut ett pris baserat på olika mått och dimensioner tillsammans med artikelmaterial som du skapat i Artikelmaterial. Exempel på användning är vid kapning och håltagning.

Fieldly har tre typer av smarta artikeltyper i systemet: "Smart sågning", "Smart håltagning" och "Smart yta". Varje smart typ har förbestämda måttenheter som passar för arbetet. Fältarbetaren behöver bara fylla i måtten och priset räknas fram automatiskt.

  1. Öppna Artiklar i Inställningar under ditt namn i huvudmenyn
  2. Klicka på SKAPA ARTIKEL
  3. Namnge din nya smarta artikel
  4. Välj en av de tre smarta artikeltyperna från rullgardinslistan
  5. Välj enhet (styck rekommenderas) och måttenhet som ska användas i beräkningarna. Dessa val är olika ut beroende på artikeln/arbetet som ska rapporteras
  6. Prissätt artikeln i intervaller utan "gap" eller överlappning
  7. Ang avdelning som ska jobba med artikeln (gäller för konton med modulen Avdelningar)
  8. Spara

Relaterat

Artikelmaterial

Rapportera med smart artikel

Artiklar

Hittade du svaret?