Förbered ditt system för löneexport

För att det exporterade löneunderlaget skall landa i Fortnox i rätt format och på rätt sätt behövs behövs följande inställning göras:

  1. Modulerna för löneexport och attestering ska vara aktiverade. Kontakta Fieldly om du inte har dessa.

  2. Dina medarbetares namn och anställningsnummer ska vara synkroniserade mellan Fieldly och Fortnox.

  3. Tidtyperna med rätt kod ska vara desamma Fieldly och Fortnox. I Fortnox motsvaras Fieldlys tidstyper av Registration codes, titel av Name och tidskoder av code.

Kod för tidtyp som måste matchas mellan Fieldly och Fortnox.

Exportera lönefil från Fieldly till Fortnox

  1. Klicka på "Attester" i huvudmenyn

  2. Filtrera fram önskade rapporter i filterraden

  3. Säkerställ att de rapporter du vill exportera är attesterade på högsta nivå (löneansvarig)

  4. Klicka på Export

  5. Klicka på Fortnox
    =>En PAX-xml fil med löneunderlag laddas nu ner till din dator

Observera: Fortnox kan endast ta emot lönefiler med tidrapporter, ej reserapporter. Om din lönefil även innehåller reserapporter med km kommer importen till Fortnox inte att fungera.

Importera lönefil till Fortnox

För import av lönefil till Fortnox, vänligen se Fortnox egna dokumentation.

Hittade du svaret?