Exportera lönefil till lönesystem

 1. Klicka på "Attester" i huvudmenyn

 2. Filtrera fram önskade rapporter genom att välja i filterraden

 3. Säkerställ att de rapporter du vill exportera är attesterade på högsta nivå (löneansvarig)

 4. Klicka på Export

 5. Välj ditt lönesystem, tex Visma Lön
  => En TLU fil med löneunderlag laddas nu ner till din dator

Observera: Några lönesystem tar enbart emot lönefiler med tidrapporter, ej reserapporter.

En exporterad tidrapport innehåller:

• Anställnings ID
• Tidkod
• Datum
• Antal timmar
• Resurs (Projekt/Arbetsorder/Personlig tid)

För att en lönefil ska kunna importeras in i lönesystemet måste följande information vara synkroniserade i Visma och Fieldly:

 1. Anställningsnummer

 2. Tidkoder
  (Tidkoderna behöver vara kopplade till lönearter i Visma lön. Detta hittar du under Företagsinställningar - Import/Export - Tidkoder i Visma lön)

Här kan du läsa om hur du importerar till Visma lön: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/online-help/importera_fran_tidsredovisning.htm

Krav för att export ska fungera

 • Anställningsnummer i Fieldly ska vara detsamma som det i lönesystemet

 • Tidskod i Fiedly ska vara densamma som koden i lönesystemet

 • Rapporterna måste vara attesterade av löneansvarig (webbrättighet att attestera löner) i Fieldly

 • Om månadslön tilämpas i Visma och ni attesterar all tid, ignoreras "Normal" av Visma om tidskoden 010 står för normal arbetstid

 • I Fortnox ska bara avvikelser attesteras för de som är månadsanställda.

Hittade du svaret?