Med fältrapporter kan arbetet beskrivas i text och bild. Du i kan ta bilder från appen eller ladda upp bilder och dokument från ditt galleri i mobilen, t ex. fraktsedlar eller bild på en skada. En fältrapport kan skapas antingen som fristående personlig från Min profil, eller inuti projektet eller arbetsordern den tillhör. Bilder i en fältrapport kan vara taggade med datum och själva fältrapporten taggas med GPS-koordinater om denna inställning är på, och accepterats av användaren. Datum för själva rapporten kan dock ändras manuellt.

För att skapa en fältrapport

  1. Klicka på aktuellt arbetsobjekt

  2. Klicka på Fältrapporter. Siffran bredvid ikonen visar antalet rapporter som skapats för aktuellt arbetsobjekt.

  3. Klicka på "Lägg till fältrapport" längst ner på skärmen i listvyn över rapporter.

  4. Ta en bild eller välj en från mobilens galleri

  5. Fyll i övrig information. Dagens datum är förifyllt, men kan ändras manuellt.

  6. Spara genom att trycka på bocken uppe till höger.
    Fältrapporten sparas i appen och under Fältrapporter i aktuellt arbetsobjekt i webbadmin.

Notera: En fältrapport som tas bort i appen tas också bort i webbadministrationen.

Hittade du svaret?