Under Checklistor listas checklistor som du har tillgång till. Exempel på en checklista är egenkontroller, efterkontroller och ronder. När du sparar checklistan sparas även en kopia under Dokument i Min profil, samt i respektive projekt eller arbetsorder i webbadministrationen. Nya checklistor skapas i webbadministrationen. För att fylla i en checklista klickar du på den.

Referenser & relaterat

Checklistor (innebörd)

Hittade du svaret?