Möjlighet för underentreprenör att rapportera i arbetsorder

Introduktion

Med modulen "GE/UE-samarbete" aktiverad, kan du bjuda in ett annat företag (underentreprenör) att jobba i en arbetsorder som ditt företag skapat. Rapporterna omfattar tid, resor och utgifter. Själva inbjudan görs inuti arbetsordern och rapporterna sammanställs i arbetsordern. Samarbetet förutsätter att båda företag har ett Fieldly-konto och att en underentreprenörskoppling finns.

Notera: Om rollerna är ombytta i ett annat arbete, dvs om företaget som tidigare hade UE-rollen blir GE och vice versa, måste en ny koppling göras.

Förutsättningar och begränsningar

  • Modulen för GE/UE-samarbete måste vara aktiverad på båda företags konto

  • Underentreprenör måste ha ett PRO-konto hos Fieldly

  • Tillsvidare medger systemet en underentreprenör per arbetsorder.

  • Tillsvidare medger systemet antingen rapportering i personalliggare eller i samma arbetsorder. Däremot kan UEn rapportera på projektnivå i projektet där arbetsordern med rapportsamarbete ligger.

Hittade du svaret?