Skapa en rapport för personalliggare i webbadmin

  1. Klicka på "Rapporter" i huvudmenyn

  2. Klicka på "Personalliggare"

  3. Filtrera fram rapporter efter datum, arbete, medarbetare, inloggningstsatus och UE

  4. Klicka på "Generera"
    Framfiltrerade liggare listas och du kan exportera som PDF eller XML

Hittade du svaret?