För att du skall komma igång så snabbt och enkelt som möjligt har vi skapat en kort guide. Men först, kolla in denna video där vår grundare Sven berättar om hur Fieldly funkar 😃

Fieldly består av två delar; en webbadministration för arbetsledare och administratörer, och en app för hantverkare/byggarbetare ute på fält. Nedan följer en kort genomgång med totalt tio punkter som ger dig en flygande start!

Let’s GO!

Kom igång i webbadministrationen

Logga in i webbadministrationen genom att gå till fieldly.com och klicka på "logga in"

1. Lägg till dina medarbetare

Det första du bör göra när du loggat in är att skapa användarkonton till dina övriga medarbetare som ska kunna skapa arbetsorder i webben och/eller få tillgång till mobilappen. Detta är en förutsättning för kunna dela ut arbetsorder och för att dina medarbetare skall kunna rapportera.

Såhär skapar du en medarbetare:

  1. Klicka på ”Medarbetare” i huvudmenyn
  2. Klicka på den gröna knappen "Skapa medarbetare”
  3. Fyll i formuläret och klicka på ”Spara”

 En kort film som visar hur du skapar en medarbetare hittar du här nedan:

2. Skapa en kund

För att kunna skapa en arbetsorder måste du först skapa en kund som arbetsordern sedan kan knytas till.

Så här skapar du en kund:
i. Klicka på ”Kund” i huvudmenyn
ii. Klicka på den gröna knappen ”Skapa kund”
iii. Fyll i formuläret och klicka på ”Spara”

 En kort film som visar hur du skapar en kund hittar du nedan:

 Komplett genomgång av ”Kunder” hittar du Här

3. Skapa en arbetsorder

När du skapat dina medarbetare och (minst) en kund är det dags att skapa din första arbetsorder. Det är denna som sedan skickas ut till en eller flera medarbetare, blir synlig i deras telefoner och tillgänglig för dem att rapportera mot.

Såhär skapar du en ”Arbetsorder”
i. Klicka på ”Arbetsorder” i huvudmenyn
ii. Klicka på den gröna knappen ”Skapa Arbetsorder”
iii. Fyll i formuläret och klicka på ”Spara”
iv. Endast de medarbetare som läggs till under ”interna roller” får tillgång till arbetsordern i sina appar.

 En kort film som visar hur du skapar en arbetsorder hittar du nedan:

4. Följ upp en arbetsorder och exportera fakturaunderlag

När en arbetsorder är avslutad (avslutas normalt i appen men kan även markeras som avslutad i webb-administrationen) är det är det dags för uppföljning och fakturering.

På arbetsorderns översiktssida kan du ta del av och redigera alla rapporter som skapats, men även inspektera övrig dokumentation så som bilder och checklistor som skickats in från appen. Kontrollera så att allt ser korrekt ut (redigera vid behov).

Du kan exportera ut ett komplett fakuraunderlag/arbetsorderrapport med alla rapporter redovisade var för sig alternativt summerat som totalsummor. Med eller utan priser. Du kan även skicka underlaget direkt till kund för digital signatur. Har du behov av att markera en arbetsorder med en understatus för att flagga för något särskilt är även detta möjligt.

När du är helt klar och du har ett komplett fakturaunderlag markerar du arbetsordern som stängd och i samma stund försvinner den från alla berörda medarbetares appar.

 

Kom igång i appen

Så fort era användarkonton har skapats i webb administrationen kan ni logga in i Fieldlys mobila app.

1. Ladda ner appen

Det första du och dina medarbetare behöver göra är att ladda ner Fieldlys app till din mobil.

Så här laddar du ner Fieldlys App:
i. Gå till Google Play eller App Store
ii. Sök på Fieldly och ladda ner appen gratis till din telefon

2. Logga in i appen

När appen är nerladdad klicka på Fieldly-ikonen och logga in med dina personliga inloggningsuppgifter. Det är samma inloggningsuppgifter till appen som till webb admin.

3. Aktivera arbetsorder

Så fort du blir tilldelad en Arbetsorder blir du notifierad om detta genom en automatisk pushnotis. Alla tilldelade arbetsorder blir också listade under ikonen Arbetsorder. De har olika färger beroende på vilken vart de befinner sig i sin livscykel; Väntande, Pågående, Pausade eller Avslutade.

Så här aktiverar du en arbetsorder
i. Klicka på en arbetsorder för att komma in till dess översiktssida.
ii. Klicka på den stora gröna knappen "Påbörja" och arbetsordern byter status från Väntande (blå) till Pågående (grön).

4. Rapportera tider & resor

Så fort arbetsordern är aktiverad kan du påbörja din rapportering

Så här skapar du en tidrapport:
i. Se till att du befinner dig på rätt arbetsorder
ii. Klicka på ikonen "Rapporter"
iii. Klicka på Tidrapporter (+)
iv. Fyll i aktuellt formulär och klicka på spara

Så här skapar du en reserapport:
i. Se till att du befinner dig på rätt arbetsorder
ii. Klicka på ikonen "Rapporter"
iii. Klicka på Reseapporter (+)
iv. Fyll i aktuellt formulär och klicka på spara

I samma sekund som rapporten sparas belastar den aktuell arbetsorder och blir också synlig i webb administrationen.

5. Dokumentera arbetet med text och bild

Att dokumentera arbetet och ta bilder både på hur processen fortlöper men också för att dokumentera ev skador har aldrig varit viktigare än idag. Därför finns funktionen fältrapport.

Så här skapar du en fältrapport
i. Se till att du befinner dig på rätt arbetsorder
ii. Klicka på ikonen "Rapporter"
iii. Klicka på Fältrapporter (+)
iv. Fyll i aktuellt formulär (du kan ta en eller flera bilder i en och samma fältrapport) och klicka på spara

6. Avsluta arbetsorder

När arbetet är klart och alla rapporter inskickade avslutar du jobbet genom att avsluta arbetsordern.

Så här avslutar du en arbetsorder
i. Klicka på en arbetsorder för att komma in till dess översiktssida.
ii. Klicka på den stora röda knappen "Stopp" och arbetsordern byter status från Pågående (grön) till Avslutad (gul).

Mer info om appen

 En kort film som beskriver hur appen fungerar hittar du här:

Hittade du svaret?