Hoppa till huvudinnehåll
Produktnyheter - Arkiv
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

2019-04-24

Ännu smidigare fakturering i Fieldly

1. Standardformat för fakturarader flyttas till Projekt/Arbetsorder
Från och med idag slipper du välja Individuella rader eller Sammanslaget varje gång du skapar en faktura. Funktionen flyttar istället in i Projekt och Arbetsorder. Varje gång du skapar ett projekt eller arbetsorder så får du nu möjligheten att välja standardinställning för de olika rapporttyperna här. Detta sparar värdefull tid när du sedan ska fakturera ett projekt eller en arbetsorder.

Här under visas hur du ställer in Individuella rader eller Sammanslaget på Projekt eller arbetsorder.

Standardformat för fakturarader har flyttat!

2. Egna inställningar för att förenkla flödet
Under Företagsinställningar har du möjlighet att minska antalet klick ytterligare. Genom att aktivera inställningen Förenklat faktureringsflöde behöver du inte godkänna specifika rader innan du flyttar dem till en faktura. Detta görs nu med ett klick.

Inställningar
För att slå igång funktionen Förenklat Faktureringsflöde, gå till menyn i övre högra hörnet och följ dessa steg:

 1. Klicka på Företagskontot

 2. Välj Inställningar

 3. Slå på Förenklat faktureringsflöde

Filmen nedan visar hur du gör de nya inställningarna.

Ställ in förenklat faktureringsflöde under företagsinställningar

3. Nya flödet med Förenklat faktureringsflöde aktiverat

 1. Om du inte väljer specifika rapporter på en arbetsorder godkänns samtliga rapporter som är lagda på denna arbetsorder

 2. Du kommer direkt till fakturavyn när du trycker skapa faktura

 3. Rapporterna visas på fakturan som individuella rader som du kan ändra som du vill

 4. Fakturan kan sedan sparas och därefter låsas

Nedan ser du hur detta ser ut, steg för steg i Fieldlys Admin

Förenklat faktureringsflöde steg för steg

Vi är jätteglada att kunna presentera detta nya, snabba och smidiga flöde och hoppas att det kommer att komma till stor nytta för er!

2019-04-08

Fieldly - Nu med fullt stöd för GLN-koder

GLN står för Global Location Number och är en identifikationskod som fungerar som en leveransadress. Nu kan koppla GLN-koder till era kunder och låta dem följa med och ärvas ner till projekt, arbetsorder och hela vägen till slutgiltig faktura. Allt för en enklare och snabbare fakturering!

2019-04-01

Integration till Visma Agda [WEBB]

Visma Agda som lönesystem? Glöm allt dubbelarbete, nu kan ni exportera allt löneunderlag direkt från Fieldly in i Visma Agda. Enklare kan det inte bli!

Bilden visar Fieldlys integration till Visma Agda

2019-03-28

Integration till Briljant Ekonomisystem [WEBB]

Ännu ett ekonomi och lönesystem läggs till listan över tillgängliga Fieldly-integrationer. Det är med stor glädje som vi nu kan erbjuda alla företag som använder Briljant och Fieldly en komplett integration som synkroniserar kunder, projekt/arbetsorder och tidrapporter.

Bilden visar integrationen mellan Fieldly och Briljant

2019-03-16

EN HELT NY "PROJECT DASHBOARD" [WEBB]

Våra tekniker har gjort det igen. Efter månader av hårt arbete är vi glada och stolta över att kunna presentera en helt ny "project dashboard", dvs den sida när ni hanterar och får detaljerad insikt i era projekt och arbetsorder. En omfattande uppgradering i syfte att skapa ett ännu snabbare och kraftfullare flöde i ert användande samt en mer intuitiv användareupplevelse.

Hela designen är uppdaterad men vi har samtidigt varit noga med att skapa en miljö med hög igenkänningsfaktor så att ni snabbt skall komma igång med allt som är nytt.

Nedan följer en sammanfattning av den nya projektöversiktens viktigaste uppdateringar.

Se dina uppdateringar i realtid med "on page editing"

I den nya projektöversikten görs uppdateringar och ändringar direkt i arbetsytan utan att du varken behöver gå till "edit mode" eller lämna din arbetsmiljö. Detta sparar dig både klick och dyrbar tid samt skapar ett mer strömlinjeformat arbetsflöde.

Detsamma gäller när du skapar ett nytt arbetsobjekt. Inga fler onödiga pop-upp rutor.

Bilden visar en projektöversikt där titeln uppdateras i realtid med "on page editing".

Projektträd med löpnummer och filterfunktion

Projektträdet som visar arbetsobjektets struktur har utökats för bättre synlighet. Vid varje arbetsobjekt visas även löpnummer för snabbare orientering.

Filtrera enkelt bland kopplade arbetsobjekt så att endast arbetsobjekt med en viss status blir synliga. Perfekt för komplexa projekt med ett stort antal arbetsobjekt.

För utökad arbetsyta förminskas dessutom projektträdet med en knapptryckning. Enklare kan det inte bli.

Finansiell översikt med fler kolumner och komplett flöde

Ordning och reda och full insikt i ditt arbetsobjekts alla finansiella delar. Det är nu verkligt genom en uppdaterad finansiell översikt med nya kolumner och utökad detaljrikedom.

Ni kan nu följa era finansiella rapporter genom dess kompletta livscykeln samt hur de påverkar projektets finansiella delar, i realtid. Det inkluderar bland annat; totalt fakturerbart inom respektive rapporttyp, hur mycket som har godkänts för fakturering, hur mycket som ev. inte godkänts för fakturering, hur mycket som fakturerats samt vilka betalningar som kommit in samt vinst. Lämna inga pengar på bordet!

Har ni ett projekt med fast pris kan ni dessutom ställa in "hypotetiska" löpande priser för att se hur projektet hade slagit ut om ni, istället för fast pris, hade valt löpande prissättning. Viktig jämförelse för att skapa värdefull affärsintelligens och bidra till en bättre prissättning av liknande projekt framöver.

Bilden visar en utökad finansiell översikt

Förbättrad hantering av tid-, rese- & utgiftsrapporter

Att göra det enkelt att samla in data ute från fältet, det är en av de absolut viktigaste delarna i hela Fieldlys system. Centralt i detta är så klart alla ekonomiska rapporter så som tid-, rese- och fältrapporter. Att sedan enkelt kunna överblicka dessa, göra ev. justeringar och slutligen godkänna och skicka vidare som fakturaunderlag med minimalt antal klick känns därför självklart.

I nya rapportlistan är detta smidigare än någonsin. Listan har berikats med ett antal nya filter och sorteringsmöjligheter, bland annat kan ni välja att, i kontexten av ett projekt, välja att endast se rapporter rapporterade på projektnivå eller även inkludera rapporter som lagts på projektets underliggande arbetsorder.

Bilden visar lista över tid-, rese- & utgiftsrapporter i ett arbetsobjekt

Ny PDF-rapport för arbetsorder

Ny, förbättrad PDF-rapport för arbetsorder. Alla är olika och olika är bra. På samma sätt tycker vi att ni själva skall få välja inte bara vilken data som skall ingå när ni gör en PDF-rapport, utan också hur informationen skall presenteras, summerad eller i detaljerade rader, om den skall innehålla kvantiteter och/ eller om den skall innehålla priser.

I vår nya PDF-rapport är detta möjligt, inte bara för rapporten som helhet utan även för varje unik rapporttyp. Dessutom sparas ditt senaste val så att du inte behöver göra om aktuella inställningar inför varje rapport när du hittat din föredragna kombination. Länge leve valfriheten.

Bilden visar hur du skapar en PDF-rapport och väljer hur den skall se ut.

Skapa fältrapporter direkt från web admin

I den mobila appen har det länge varit möjligt att göra fältrapporter. Nu kan du även göra det från web admin. Yes!

Bilden visar formuläret "skapa fältrapport" från web admin

Hantera Underentreprenörer med UE-träd

Stort antal underentreprenörer och svårt att hålla koll på vem som arbetat åt vem? Lugn, med vårt nya UE-träd håller du lätt koll på alla underentreprenörer som är på din arbetsplats och även vem som arbetar åt vem. Ny UE som kommer till arbetsplatsen läggs in helt automatiskt i samband med att de checkar in i personalliggaren. Inga förregistreringar krävs. Smidigt och enkelt och full kontroll.

Bilden visar UE-träd i ett projekt

Förbättrad dokumenthantering

I vissa projekt blir det snabbt många dokument. I den nya dokumenthanteringen blir det lättare än någonsin att hålla koll på dem alla genom ett förbättrat dokumentträd med mapp-struktur. Dra och släpp olika dokument mellan olika mappar och döp om dem efter behag. Dessutom har vi lagt till stöd för alla typer av dokument, allt från blue prints till vanliga pfd:er. No more limits.

Bilden visar interna dokument i ett projekt

2019-01-20

Snabbare identifiering av löpande/fastpris [WEBB]

I både fakturalistan och inne på respektive projekt och arbetsorder har det nu dykt upp små ikoner som indikerar vilken typ av prissättning arbetsobjektet. Detta skapar en bättre överblick och snabbare action.

Bilden visar ny kolumn i fakturalistan "Pris" som indikerar typ av prissättning.

2019-01-17

Smidigare export av fältrapporter [WEBB]

Nu är det möjligt att fritt välja hur dina fältrapporter skall formateras vid export. Ni väljer enkelt hur stora bilderna skall vara samt vad exporten skall innehålla och allt paketeras på bästa möjlig sätt.

Bilden visar valmöjligheter vid export av fältrapporter i ett projekt

Bilden visar exempel på en export av fältrapporter

2019-01-17

Koppla valfria e-postadresser till checklistor [WEBB]

Fieldlys checklistor och hantering av digitala dokument är som bekant väldigt kraftfulla. Jag skulle våga påstå att vi har marknadens mest funktionella, flexibla och starkaste hantering av digitala dokument.

Nu tillkommer ännu en funktion; möjligheten för er att på checklistenivå, i samband med att ni skapar själva mallen, koppla in en eller flera epostadresser i fritext som sedan alltid, oberoende av vilket arbetsobjekt som checklistan skapats i, eller för den delen om den lagts som en personlig checklista, får en kopia av varje checklista av aktuell typ som fylls i ute på fält. Det kan t.ex handla om att alla ledighetshansökningar skall gå till en specifik medarbetare eller att alla riskkontroller skall gå till en överordnad säkerhetsansvarig, parallellt med att en kopia också alltid skickas till projektägaren.

Ni sätter behovet, och vi ger er lösningen. Länge leve Team work!

Bilden visar fältet för inmatning av mottagande e-postadresser för ifyllda checklistor

2019-01-17

Ny modul för medarbetare [WEBB]

Sektionen där ni hanterar era medarbetare har skrivits om till en ny, bättre användarupplevelse. Listan över alla medarbetare innehåller nya kolumner och filtermöjligheter och alla fält är även sökbara.

Du skapar nya medarbetare genom att fylla i aktuella flikar och du kan numera även ange/tillknyta en medarbetare olika roller. Detta är ett försteg till en framtida planeringsfunktion för att enkelt matcha behov med tillgängliga resurser.

Bilden visar ny modul för medarbetare

2019-01-17

Utökad UE-databas [WEBB]

I takt med nya lagkrav blir det allt viktigare att ha stenkoll på alla UE. Vilka sköter sig? Vad har de för avtal? Vad har de för kompetenser?

Fieldlys UE databas har berikats med tre nya fält; UE-typ, Godkännanden & Certifikat och Arbetsgivarorg./Hängavtal. Du lägger enkelt till olika parametrar under respektive UE och de olika valbara alternativen skapar du under ”Inställningar”.

Bilden visar UE-lista med tre nya kolumner

2019-01-17

Förbättrade arbetsflöden [APP]

Våra appar har nu uppgraderats med ett par nya flödesförbättrande funktioner. Allt för att ni skall hitta det ni söker snabbare men även få en smidigare användarupplevelse.

Det är nu möjligt att:

1. Välja sorteringsordning på era projekt och arbetsorder, dvs stigande eller fallande, för alla sorteringsparametrar.

Bilden visar vy för val av sorteringsordning för arbetsobjekt

2. Se de olika filteralternativen för projekt och AO tydligare genom ärgkodning

Bilden visar färgkodat statusfilter

3. Aktivera AO direkt från rapportvyn

Bilden visar popup-ruta för aktivering av AO direkt i rapportvyn

4. Se vilket företag som externa kontaktpersoner tillhör vid sökning i appen.

Bilden visar vy för externa kontakter med tillhörande bolagsnamn

2019-01-15

Återanvänd dina komponenter när du bygger nya checklistor [WEBB]

Har du byggt en riktigt bra komponent i en av dina checklistor som du skulle vilja återanvända utan att behöva bygga upp den från grunden? Här kommer något för dig!

Nu är det möjligt att spara en eller flera komponenter som du byggt upp i en checklista för att återanvända senare. Du kan även dubblera komponenter för att återanvända direkt. Aldrig förr har det varit så enkelt att snabbt bygga kraftfulla checklistor av och bäst av allt, sparade komponenter är även tillgängliga för dina kollegor.

Bilden visar hur du sparar en komponent (1 & 2) och var den senare hittas för återanvändning (3).

2018-12-10

Syliggör kontakter knutna till ett projekt även i dess underliggande AO [WEBB]

Ny inställning på företagsnivå: Det är nu möjligt att välja om externa kontakter kopplade till ett projekt också skall bli synliga i underliggande arbetsorder. Inställningen hittar ni under "Företagskontot" -> "Inställningar"

Bilden visar ny inställning på företagsnivå

2018-11-23

Nya uppdateringar till iOS och Android [APP]

 1. Har du svårt att hitta kontaktuppgifter till dina medarbetare? No more! Nu har vi lagt till en sökfunktion i din lista för medarbetare (min profil->medarbetare) så att du snabbt hittar rätt utan att skrolla.

Bilden visar sökbar lista över alla dina medarbetare

 1. Du har också nu möjlighet att själv bestämma om ditt telefonnummer skall vara synligt för dina kollegor i appen eller inte. Denna inställning gör du under "min profil"

Bilden visar ny inställning "Dölj mitt mobilnummer"

 1. Utöver detta har vi även bräddat appens dokumentstöd från att enbart hantera pdf, gif, jpg och png till att nu även kunna hantera fler olika typer av filer. Istället för att filerna öppnas i appens pdf-läsare öppnas de nu direkt i mobilen.

2018-11-22

Nytt filter för tidrapporter; Filtrera på tidtyp [WEBB]

Vi introducerar nu en ny filtermöjlighet för tidrapproter; Tidyp. Det ger dig möjligheten att filtrera fram alla tidrapporter som tillhör en viss tidtyp, t.ex övertid eller semester etc.

Bilden visar nytt filter för tidrapporter; Tidtyp

2018-10-29

Koppla en understatus till multipla avdelningar [WEBB]

Nu kan du välja om en understatus skall vara tillgänglig globalt på alla avdelningar eller kopplad till en eller flera avdelningar samtidigt. Funktionen förutsätter att ni har avdelningsmodulen aktiverad.

Bilden visar en understatus som kopplad till flera olika avdelningar.

2018-10-29

Stäng/Avsluta Projekt per automatik [APP & WEBB]

Ny inställning på företagsnivå: Nu kan du själv välja om ett projekt skall Avslutas/Stängas per automatik när dess underliggande arbetsobjekt avslutas/stängs. Som default är denna inställning "Ja". Funktionen hittar du under "Företag -> Inställningar". Länge leve valbarheten!

Bilden visar ny inställning på företagsnivå; Avsluta/Stänga ett projekt automatiskt när dess underliggande arbetsobjek avslutas/stängs"

2018-10-29

Utvidgad UE-funktionalitet [WEBB]

Ny, kraftfullare hantering av dina UE. Nu med möjlighet att skapa och koppla certifikat och avtal samt kategorisera dina underentreprenörer i olika kategorier/typer. Du skapar dina olika certifikat/avtal m.m. under Inställningar. Funktionen förutsätter att ni har UE-modulen aktiverad.

Bilden visar möjlighet att koppla certifikat och avtal mot dina UE

2018-10-29

Stöd för multipla valutor [WEBB]

Har du kunder och projekt som skall faktureras i olika valutor? Nu lanserar vi stöd för multipla valutor. Aktivera en eller flera olika alternativa valutor, bestämd valutakurs och ev omvandlingsavgift. När du skapar en ny kund, projekt eller faktura väljer du enkelt vilken valuta som skall användas i respektive situation. Nya valutor aktiveras under Inställningar. Let's go global!

Bilden skapande/aktiverande av en ny valuta

2018-08-10

Fieldly, nu helt kompatibelt med GDPR [APP och WEBB]

Både appar och web admin är nu helt kompatibla med GDPR. tvåfaktorsauktorisering, automatisk utloggning vid inaktivitet och en möjlighet för er att i detalj styra vem som skall ha tillgång till vilken information, det är bara några exempel på de uppdateringar som nyligen gjorts. Läs mer om alla förändringar och förbättringar som skett kring detta i ett längre artikel här

2018-05-20

Nya Checklistor med bl.a. signaturer och foton [APP och WEBB]

Våra checklistor är helt omgjorda, både i mobilappen och i webben. Fler val vilket ger en bättre användarupplevelse och bredare användningsområde för ert företag. Man kan till exempel fylla i delar av en checklista och fortsätta vid ett senare tillfälle, även om du saknar mobiltäckning. Dessutom kan checklistor nu innehålla både foton och signaturer.

En fullständig genomgång av de nya checklistorna samt hur de fungerar hittar du här

Bilden visar en ifylld checklista i appen

2018-05-20

Nu kan du även jobba Offline! [APP]

Jobba offline med dina projekt och arbetsorder, tex i tunnlar eller långt ut på landet. I en första version har följande områden lagts tillgängliga i offlineläge, men fler är på gång inom kort:

 • Projekt & Arbetsorder

 • Checklistor

2018-05-20

Rapportera på underentreprenörer [WEBB]

Nu är det möjligt att även börja skapa rapporter på era underentreprenörer. Med en enkel knapptryckning under Företagskontot -> Inställningar kan ni nu aktivera funktionen "Tillåt rapportering på underentreprenörers medarbetare" vilket ger er möjligheter för att även skapa och knyta tid och reserpporter till dessa från webben.

2018-04-16

Bättre hantering av grupprättigheter [WEBB & APP]

För oss går våra kunders säkerhet alltid först. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli. Inför GDPR kommer en rad viktiga förändringar och förbättringar i systemet som helhet, inte minst införs flertalet nya grupp- och accessrättigheter. För en ännu bättre hantering av dessa introducerar vi nu även en tydligare struktur av rättigheter för såväl appanvändare som administratörer. More to come!

Bilden visar vy över systemets nya grupp- & accessrättigheter

2018-03-08

Komplett VISMA-integration [WEBB]

Nu släpper vi en riktigt kraftfull VISMA-integration som verkligen tar kopplingen mellan Visma och Fieldly till nästa nivå. Dessutom med stöd för hela Visma Administration-serien 500, 1000 & 2000.

För mer information klicka här

Bilden visar informationsflöde mellan Fieldly och Visma

2018-03-08

Kreditfakturor, bättre PDF'er och tid & körrapporter på radnivå [WEBB]

Vår uppskattade faktureringsmodul har gjort en level up:

 1. Det är nu fritt fram att skapa kreditfakturor .

 2. När du skapar en ny faktura kan du välja om era tid & reserapporter skall redovisas individuellt eller summerat.

 3. Dessutom har våra PDF-fakturor fått ett helt nytt format med fler detaljer och en bättre översikt.

Bilden visar vy för val av redovisningsformat för rapporter vid skapande av ny faktura.

2018-03-08

Kontakta valfri kollega med ett enkelt klick [APP]

Att få tag i rätt person när man verkligen behöver det. Ibland är det lättare sagt än gjort. Vi hjälper dig dock på traven genom att, i appen, utöka kontaktinformation till såväl kollegor som externa personer knutna till projekt och arbetsorder. På varje kollega/kontakt finns det nu även alternativa telefonnummer och ni kan både ringa, sms:a eller skicka ett email med en enkel knapptryckning. Länge leve kontaktbarheten!

Bilden visar kontaktinfo och "kontakta direkt" knappar till en kollega

(iOS: version 2.0.43 & Android: version 2.0.84)

2018-02-20

Skicka dokument till valfri epostadress direkt ifrån appen [APP]

I många projekt och arbetsorder samlas över tid en mängd olika dokument. Instruktioner och ritningar men även signerade underlag, ifyllda checklistor och egenkontroller. För att dessa snabbt och enkelt skall kunna delas med såväl kunder som medarbetare öppnar vi nu upp för möjligheterna att, direkt från appen, skicka vidare dokument till en epostadress. Happy sharing!

(iOS: version 2.0.43 & Android: version 2.0.84)

2018-02-20

Ny hantering av löpnummerserier för en mer integrerad framtid!

 • Bara siffror i löpnummerserier

Berörs jag?
Vet du med dig om att du skapar löpnummer som inte enbart består av siffor? Då är detta extra viktigt för dig och du kommer behöva ta till åtgärder.

Varför gör vi detta?
För att ni i framtiden skall få maximala förutsättningar för att exportera data till externa system har vi under de senaste månaderna sett över och förbättrat Fieldlys hantering av serie och löpnummer.

Det har resulterat i ett antal förutsättningar och inställningar för hur löpnummer kan användas framöver. Dessa nya förutsättningar är som följer:

 • Ett löpnummer kan endast bestå av siffror, dvs endast siffor är tillåtna som löpnummer, vare sig det läggs till manuellt eller automatiskt från en löpnummerserie.

 • Ni kan ha flera löpnummerserier för projekt och arbetsorder och även ange en nummerserie som förvald.

 • Ni kan ange standard-löpnummer för konvertering från offert till projekt respektive arbetsorder

 • Till varje löpnummerserie kan ni koppla ett prefix. Detta prefix kan bestå av både siffror och bokstäver.

 • För Projektbundna Arbetsorder kan ni välja att antigen ha projektets löpnummer som prefix eller låta dem tilldelas ett nummer från en helt fristående nummerserie. Använd projekts löpnummer som inledande siffror för Projektbundna Arbetsorder är förinställd JA för existerande konton per 2018-02-09, för konton skapade efter 2018-02-09 är denna inställning förinställd NEJ.

 • Användandet av Prefix framför ett löpnummer har blivit en inställning på företagsnivå. Denna inställning är förinställd JA för existerande konton per 2018-02-09, för konton skapade efter 2018-02-09 är denna inställning förinställd NEJ.

 • Möjligheten att skapa manuella löpnummer är kopplat till en grupprättighet. Denna inställning är förinställd NEJ för existerande konton per 2018-02-09, för konton skapade efter 2018-02-09 är denna inställning förinställd NEJ.

 • Om ni önskar göra tillägg till ett löpnummer som inte stödjs av ovan rekommenderar vi att ni använder fältet ”nyckelord” eller ”objektnummer” för detta ändamål.

Har ni några frågor eller funderingar på den förbättrade hanteringen av löpnummer fungerar och hur den påverkar just er ring gärna vår support på +46(0)42-6005650, skicka ett mail till support@fieldly.com eller skriv till oss på chatten så hjälper vi er framåt!

En komplett dokumentation av löpnummer hittar ni här

2018-02-09

Prisjämförelse och inköpsmodul för sänkta kostnader [WEBB]

Exakt samma artikel finns ofta i flera olika butiker. Alla har de olika priser och med era personliga rabatter inräknade blir det snart svårt att få överblick. Särskilt i en stressig vardag. Därför introducerar vi nu en helt ny prisjämförelse- och inköpsmodul. I samarbete med KlarPris kan vi nu erbjuda er en kraftfull prisjämförelsetjänst, helt integrerad i Fieldly. Med en knapptryckning söker ni upp och jämför priser på 10.000 - tals produkter hos både Ahlsell, Dahl, Selga, Elektroskandia, Onninen, Solar och Storel. Betala inte mer än nödvändigt. Enklare och billigare blir det inte! Dessutom omvandlas alla inköp till utgiftsrapporter som automatiskt belastar ditt projekt eller arbetsorder. Inga tappade kostnader.

Kontakta oss så berättar vi mer, eller lär mer här

Bilden visar ett exempel på prisjämförelse

Komplett dokumentation hittar du här

2018-01-15

Skanna artiklar med QR/Bar Code skanner [APP]

Trött på att manuellt söka upp artiklar när du skapar utgiftsrapporter i appen? Nu släpper vi stöd för QR/Bar Code skanning direkt i Fieldlys app. Skanna en QR/Bar code och systemet söker själv upp matchande artikel ur ert artikelregister. Ladda bara ner en skanner till din telefon, säkerställ att dina artiklar är berikade med korrekt artikelnummer och du är igång på ett kick. Happy Scanning!

2018-01-04

Förbättrade artiklar med lagersaldo [WEBB]

Nu släpper vi en uppdaterad artikel- och lagerhantering i web admin. Först och främst innehåller den en kraftfull beräkning av lagersaldo som kan aktiveras på både såväl artikel som grupp-nivå, men ni kan numera även skapa era egna unika enheter samt egna artikeltyper för kategorisering. Dessutom kopplade till unika kontonummer för kontering. Som om det inte vore nog kan en artikel nu även specificeras med både bredd, höjd, längd och vikt.

Bilden visar inställningar som kan göras på en specifik artikel

2017-12-29

Automatisk påminnelse för missad tidrapportering [APP]

Problem med missade och försenade tidrapporter? Se bolagets täckningsgrad såväl som faktureringsgrad stiga mot nya höjder genom vår nya automatiska påminnelse för missade tidrapporter.

För varje medarbetare kan man nu ställa in ett individuellt anpassat antal arbetstimmar per dag (inställning på gruppnivå). Om valt antal timmar inte uppfylls för föregående arbetsdag skickas en eller flera automatiska påminnelser via push till dess att rapporterad tid matchar med medarbetarens schema.

Bilden visar en påminnelse om missad tidrapport

Komplett dokumentation hittar du här

2017-12-27

Rapportera upp till 10 resor med endast 2 klick [APP]

Nu blir det ännu enklare att skapa upp till 10 reserapporter på en och samma gång. Appens reserapport har fått ny funktionalitet i form av det nya formatet "vecko-rapport". Dvs du kan numera rapportera hela din veckas resor på en och samma gång, utplacerade på veckans alla dagar Dessutom kan du inkludera returresa. 10 olika rapporter på så lite som två klick. Låt det gå undan!

Bilden visar hur du väljer vecko-format på reserapport samt hur du skapar rapporter för en hel vecka inklusive t.o.r.

2017-12-20

Redo för kraftfull fakturering? [WEBB]

Vi har sedan en tid tillbaka arbetat hårt för att skapa en ännu bättre fakturering, där varje faktura har en tätare knytning till dess projekt/arbetsorder, där mer information kan skickas vidare till olika ERP och där vi även tar höjd för t.ex omvänd byggmoms och Rot. Den nya faktureringsmodulen kommer släppas i ett par omgångar och nu har vi precis släppt den första.

En komplett dokumentation av den nya faktureringsmodulen hittar ni här, men vi har även spelat in en film (se nedan) som kort visar hur man nu skapar en faktura vid löpande prissättning.

2017-11-27

Skapa kompletta Arbetsorder i mobilen [APP]

Appen har berikats med en ny viktig funktion: Det är nu möjligt att skapa en komplett arbetsorder med all nödvändig information direkt från appen. Både projektbundna som fristående. Det ger både dig och dina medarbetare en ökad flexibilitet och en större del av kontoret, direkt i din ficka!

2017-11-15

Rapportera åt dina medarbetare direkt från appen [APP]

Får vi presentera en ny funktion i Appen; Medarbetarrapport. Medarbetarrapport gör det möjligt för dig att skapa både tid-, rese- och utgiftsrapporter samt avsluta arbetsorder åt andra medlemmar i ditt team.

2017-11-01

Fick du svar på din fråga?