Fieldlys modul för personalliggare och ID06-appen är utvecklad efter Skatteverkets regler och kan användas på olika sätt beroende på om du har elektronisk utrustning kopplad. Som byggherre har du ansvaret för personalliggare. Personalliggare behövs om värdet på ditt arbete överstiger fyra prisbasbelopp.
Läs mer på Skatteverket om krav och ansvarsfrågan för personalliggare.

Om ditt projekt kräver personalliggare ställer du in detta när du skapar ett projekt eller arbetsorder under fliken Liggare (Inställningar).

När personer i arbetsobjektet checkar in och checkar ut loggas detta under fliken Personalliggare (Liggare & UE). Om det behövs kan webbadministratören göra detta på samma sida genom att klicka på "Skapa aktivitet".

Personalliggaren kan exporteras i olika format och ligga till grund för tidrapportering för löneattester.

För att en manuellt tillagd underentreprenör ska få tillgång till personalliggaren ska denne även läggas till under fliken underentreprenörer i arbetsobjektet.

  • När inställning och anslutning är klar kan ID06-appen börja användas.
  • Du laddar ner denna till din smartphone eller surfplatta från App Store eller Google Play Store. Appen är gratis. Om personalliggaren ska användas tillsammans med ID06 kort ska du ladda ner Fieldly Entreprenad (grön app) istället för den vanliga Fieldly-appen.
  • Du loggar du in genom ett knapptryck i telefonen. Med appen i surfplattan kan du logga in genom att blippa ID06-kort mot läsplattan. Detta fungerar även i Androidmobiler med NFC-läsare.
  • Om du vill bjuda in en underentreprenör till att administrera sin del av personalliggaren, gör du detta under fliken Underentreprenörer genom att klicka på Lägg till företag. Ett mail skickas då till din UE som kan lägga in sina uppgifter och administrera sin del själv.
Hittade du svaret?