Fieldlys modul för personalliggare är utvecklad efter Skatteverkets regler och kan användas på olika sätt beroende på om du har ID06 och elektronisk utrustning kopplad eller nöjer dig med Fieldlyappen. Som byggherre har du ansvaret för personalliggare. Personalliggare behövs om värdet på ditt arbete överstiger fyra prisbasbelopp.
Läs mer på Skatteverket om krav och ansvarsfrågan för personalliggare.

Om ditt projekt kräver personalliggare ställer du in detta när du skapar ett projekt eller arbetsorder under fliken Liggare (Inställningar).

När inställningar och anslutning är klara kan personalliggaren börja användas.

När personer checkar in och checkar ut med appen loggas detta under fliken Personalliggare (Liggare & UE).

Med appen i surfplattan kan du checka in och ut genom att blippa ID06-kort mot plattan.

Vid behov kan även webbadministratören checka in och ut genom att klicka på "Skapa aktivitet" i fliken Personalliggare.

Personalliggaren kan exporteras i olika format och ligga till grund för tidrapportering för löneattester.

Förutsättningar

  • För att en användare ska kunna checka in och ut med appen, behöver personnumret finnas registrerat under Medarbetare.

  • Personen måste tillhöra en grupp med rättigheter

  • Personen måste vara tilldelad arbetet via Person eller Grupp
    - Om UEn är kopplat företag gör UEn detta själv.
    - Om UEn är "manuellt företag" gör du som huvudentreprenör detta

  • För att en underentreprenör ska kunna logga in på liggaren i appen måste företaget finnas registrerat som UE (huvudmenyn), samt läggas till under fliken Underentreprenörer inuti projektet eller arbetsordern.

  • Om personalliggaren ska användas tillsammans med ID06 kort måste Fieldly Entreprenad (grön app) laddas ner till din smartphone eller surfplatta. Appen är gratis och fungerar i Androidenheter med NFC-läsare.

Tips: Om du vill bjuda in en underentreprenör till att administrera sin del av personalliggaren, gör du detta under UE och väljer Kopplat företag. Ett mail skickas då till din UE som kan lägga in sina egna personaluppgifter och administrera sin del själv.

Hittade du svaret?