När du skapar en faktura från ett projekt eller arbetsorder, är de flesta fält redan ifyllda. Vilka som är ifyllda med vad styrs av inställningar på företagsnivå, inställningar för kunden eller inställningar för själva arbetet. Du kan editera de flesta fält på fakturan även om de redan är ifyllda.
Fakturan består av olika delar som går att expandera eller minimera med pilarna framför fakturadelens rubrik.

Observera: Fälten kan ha andra namn när du exporterat en faktura till ett annat faktureringssystem vid en integration.

Annotation on 2021-06-29 at 17-08-49.png

faktura med expanderade delar

Grundläggande information

Kund - importerad från arbetet och kan inte ändras om du lagt till fakturarader på fakturan. För att ändra måste raderna först raderas och fakturan sparas.

Projekt/Arbetsorder - namn och nummer på arbetet som konverterats till faktura
Kan ändras om inga fakturarader eller kommentarsrader lagts till

GLN - GLN-nummer inlagt för kunden under fliken Kund i arbetet - kan ändras

Kundens märkning - inställd i arbetet - kan ändras

Kundens kontakt - förifyllt från arbetet - kan ändras genom att välja från listan av kontakter upplagda för kunden

Kundens kontaktnummer - förifyllt från kontakter upplagda för kunden - kan ändras

Att: för fakturamottagning - förifyllt från kundinformation - kan ändras

E-postdates för fakturor - förifyllt från kundinformation - kan ändras och fler adresser kan läggas till

CC fakturor till - extra fält om fakturan ska e-postas - kan ändras och fler adresser kan läggas till

Projektledare - förifyllt från kundinfo i arbetet - kan ändras

Vår kontakt - förifyllt med namn på användaren för kontot - kan ändras genom att välja annat namn från listan av interna kontakter

Fakturadatum - förifyllt med dagens datum - kan ändras i kalenderfunktion

Förfallodatum - förifyllt med datum baserat på betalningsvillkor på företagsnivå eller specifikt för kunden

Betalningsvillkor - förifyllt med betalningsvillkor på företagsnivå eller specifikt för kunden - kan ändras genom att välja i listan bland tillgängliga villkor för företaget. Om nytt villkor väljs, justeras även fältet för förfallodatum.

Momstyp - förifyllt med momstyp på företagsnivå eller specifikt för kunden - kan ändras genom att välja i listan bland tillgängliga momstyper för företaget. Om ny typ väljs, justeras berörda belopp på fakturan.

Valuta - förifyllt med faktureringsvaluta för kunden eller på företagsnivå - kan ändras genom att välja i listan bland tillgängliga valutor för företaget. Om ny valuta väljs, justeras berörda belopp på fakturan.

ROT/RUT - editerbart fält endast om om kunden är privatperson. Fältet är förifyllt baserat på inställning i AO, men kan ändras på fakturan genom, att välja ROT, RUT eller Nej i listan. Med ROT eller RUT valt, öppnas ytterligare sektion på fakturan. Denna ROT/RUT-sektionen försvinner om "Nej" är valt.

Serienummer - fältet för fakturanummer som genereras automatisk när fakturan är sparad eller när den exporterats till externt redovisningssystem. Vilken typ av fakturanummer som fylls i baseras på inställningar för serienummer i Fieldly eller ditt faktureringssystem. Fältet går inte att ändra.

Visa påslag på faktura - fältet kryssas i om påslag på inköpt material ska visas på fakturan. Ikryssat visas en extra kolumn i sektionen för på fakturarader.

sektionen med grundläggande information för fakturan

Ytterligare information för ROT/RUT

Denna sektion har fält med information för ROT- eller RUT-arbete och är öppen endast om kunden är en privatperson och ROT eller RUT även valt i ovan sektion. Den förifyllda information kommer från inställningar för kunden och aktuellt AO. Fälten ser något olika ut beroende på om det är ett ROT-arbete eller RUT-arbete som gjorts. De är anpassade så att fakturan får vad som krävs av svensk lagstiftning.

Fastighetsägare 1, Namn* - obligatorisk fält för ROT/RUT - kan ändras

Fastighetsägare 1, Personnummer - obligatorisk fält för ROT/RUT - kan ändras

Fastighetsägare 1, Skattereduktion* - ifyllt beräknat på AO-beloppet. Om Fastighetsägare 2 är ifyllt fördelas beloppet lika mellan ägarna. Beloppen anpassas efter procentsatsen för ROT- respektive RUT-avdragen (företagsinställiningar).
Om beloppet i fältet för en ägare ändras, justeras det i fältet för den andra ägaren.

Fastighetsägare 2, Namn - frivilligt fält för ROT/RUT - kan ändras

Fastighetsägare 2, Personnummer - frivilligt fält för ROT/RUT - kan ändras

Fastighetsägare 2, Skattereduktion - ifyllt beräknat på AO-beloppet. Om Fastighetsägare 2 är ifyllt fördelas beloppet lika mellan ägarna. Beloppen anpassas efter procentsatsen för ROT- respektive RUT-avdragen (företagsinställiningar).
Om beloppet i fältet för en ägare ändras, justeras det i fältet för den andra ägaren.

Fastighetsbeteckning - förifyllt om Fastighetsbeteckning valts i AO - kan ändras genom val i listan av registrerade fastigheter på kunden i Kunder - obligatorisk för ROT, frivilligt för RUT

Brf. org nummer och Lägenhetsnummer - importeras från AO eller fylls i på fakturan manuellt

Startdatum* och Slutdatum* - obligatoriska fält, tomma eller importerade från AO - kan ändras på fakturan

Preliminär skattereduktion - fält med beräknad total skattereduktion för hela fakturan

sektionen med ROT/RUT uppgifter

Bifogade filer

Bifogade leverantörsfakturor - kryssas i om en kopia på t ex. inköpt material ska skickas med fakturan till ett annat faktureringssystem

Kommentarer

Inledande kommentar - fält för text ovanför fakturaraderna på fakturan som kan skrivas redan i arbetsorder - kan inte editeras efter att fakturan låsts eller skickats

Avslutande kommentar - fält för text under fakturaraderna - kan inte editeras efter att fakturan låsts eller skickats

sektionen för kommentarer som ska visas på fakturan

Fakturarader

Denna sektion är själva stommen i fakturan och består av en eller flera fakturarader med tillhörande kommentarsfält. Raderna importeras från rapporterna i arbetet. Extra rader kan läggas till manuellt på fakturan. Du kan välja att importera ett kontrakterat värde eller attesterade rapporter. Raderna kan flyttas upp eller ner med handverktyget.

Beskrivning - förifyllt från arbetet - kan editeras

ROT/RUT - kryssruta synligt vid ROT/RUT-arbete och kryssas i för de poster som ska ha avdrag.

Rapporterade timmar - förifyllt från importerad rapporter - kan ändras

Konto - förifyllt konto som rapporten belastar - kan ändras

Moms % - förinställt för kostnadsraden baserat på inställningar - kan ändras

Mängd - importerad från fakturerbara timmar i rapporten - går inte at ändra eftersom de är godkända för fakturering. Ändringar måste göras i arbetets rapport

Pris - importerat timpris från rapporten - går inte att ändra eftersom priset är godkänt för fakturering. Ändringar måste göras i arbetets rapport

Påslag - synlig endast om "Visa påslag på faktura" är vald i översta sektionen, möjlighet att välja en procentsats eller fast summa för fakturaradens belopp

Rabatt - fält för att i efterhand ge kunden rabatt, möjlighet att välja en procentsats eller fast summa för fakturaradens belopp

OBS! Rabatter och påslag i fakturan gäller bara själva fakturan och påverkar inte rapporterna i arbetet. Rabatter och påslag från rapporter är redan inkluderade på fakturan.

Summa - summerar fakturaraden

Lägg till beskrivning till raden - en kommentarsrad läggs under fakturaraden (klick på pratbubblan). Kommentarsraden blir synlig på fakturan

Radera raden - tar bort raden på fakturan (klick på papperskorgen). Om denna är en importerad rapport från AO, ligger den kvar i AO och kan importeras in igen.

(+) Lägg till fakturarad - lägger till nya

(+) Lägg till rad för kommentarer - lägger till nya kommentarsrader längst upp i sektionen

sektionen för det som ska faktureras

Summering av fakturan

Här summeras alla delar av fakturan inklusive, avdrag för ROT/RUT, eventuella påslag och rabatter.

Hittade du svaret?