Alla samlingar
📣 Produktnyheter
Stora lanseringar
Nya proffsiga offerter - snabbare flöde!
Nya proffsiga offerter - snabbare flöde!

2021-11-01

Uppdaterad för mer än en vecka sedan
  • Enklare sökning: En ny offertlista med fräsch design där du filtrerar och söker i kolumnerna. Du kan också förhandsgranska offerten direkt från listan.

  • Namnge din offert: Med det nya titelfältet i offertformuläret kan du namnge din offert och hålla koll på offererade jobb

  • Skapa kund direkt i offerten: Nu har du möjlighet att skapa en ny kund direkt i offertformuläret

  • Automatisk uträkning av ROT och RUT: ROT/RUT-avdrag räknas nu fram automatiskt på offerten.

  • Snyggare offerter med redigering: Möjlighet att stuva om offertraderna genom en enkel "drag-and-drop"-funktion. Du kan också redigera texten i offerten med fler valmöjligheter som t ex. ändra textstorlek, ange fetstilt eller kursiv text och byta färg.

  • Enklare hantering av bifogade filer: Bifoga filer till din offert. De bilagor som du vill skicka med offerten väljs ut och skickas sedan direkt med offerten

  • Förbättrad konvertering: Vi har utökad stödet för konvertering av en offert så att du nu kan konvertera både till projekt, arbetsorder och till en arbetsorder i ett projekt - perfekt för ÄTA-offerter. Namnet på offerten blir vid konvertering namnet på arbetet

  • Överföring av offertsumman till budgeterad intäkt: Sist men inte minst - när du konverterar offerten till ett arbete, fylls priserna från offerten automatisk i fälten för Budgeterad intäkt under fliken Finansiellt, så att du vet exakt hur du ligger till när ni börjar arbeta på jobbet.

Vyn med företagets samlade offerter

Enkelt formulär för att skapa ny offert, förifyllt med kundens uppgifter

Fick du svar på din fråga?