En funktion som många har frågat efter är att få in sina rabattbrev i Fieldly och kunna sätta priser baserat på dessa. En annan mycket efterlängtad funktion är artikelsök i en grossists artikelregister.

Vi är glada att i samarbete med Klarpris nu kunna lansera båda dessa funktioner i en första Beta-version.

Nu är det möjligt att:

  • Söka efter artiklar hos en leverantör, även artiklar som du själv inte har i ditt artikelregister
  • Sätta fakturerbara priser baserat på era rabattbrev, antingen som listpris med rabatt eller som nettopris plus påslag.

Kontakta oss om du är intresserad av att prova denna nya funktion.


🎁 Andra godbitar

  • Förbättrad export av ROT/RUT-fakturor till Visma eEkonomi
  • Nu visas projektnummer i fakturalistan under huvudmenyn fakturor
  • Tidsintervall för tidrapportering med Timmar & Minuter sätts nu på företagsnivå inte i appen som tidigare
  • Nytt filter för att filtrera artiklar i rapportvyn inne på ett projekt eller arbetsorder
  • Artikelnummer visas nu i mobilen vid artikelsökning
  • Vi har också tagit kål på en hel del buggar och gjort småfixar för att förenkla din vardag
Hittade du svaret?