Skapa en rapport överför checklistor i webbadmin

  1. Klicka på "Rapporter" i huvudmenyn

  2. Klicka på "Checklistor"
    Du får nu en sida med ALLA checklistor som skapats

  3. Filtrera och sortera fram de checklistor du vill hantera med hjälp av filter och sorteringsalternativ.

  4. Editera (ej låst), exportera, generera en ny eller radera

Notera: Du låser en påbörjad ej låst checklista inifrån checklistan genom att klicka på den blå knappen "LÅS". En låst checklista får ett stängt hänglås som ikon.

Hittade du svaret?