FAQ

Snabba svar på vanliga frågor

Sven Paulin avatar Eva Marnfeldt avatar
44 artiklar i denna samling
Skrivet av Sven Paulin och Eva Marnfeldt

Kan jag mixa fast och löpande pris på samma faktura?

fakturera fast + löpande pris samtidigt
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad kan jag bifoga en faktura?

bifoga leverantörsfaktura, följesedel etc.
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur fakturerar jag ett fastprisarbete?

web, fakturering
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur fakturerar jag ett arbete med löpande pris?

web, fakturering,
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ska jag lägga till personer eller grupp i min arbetsorder?

Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur fungerar individuella och sammanslagna rader?

importera rapporter som klumpsumma, individuella rapporter på faktura
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför visas inte utgiftsrapporter för inköp jag gjort för projektet?

rapporter i mobilappen, rapportlistan
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur krediterar jag en faktura från lyftplanen?

Kreditera faktura från lyftplan
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad innebär chefer och roller i systemet?

Tillämpning av chefer & roller
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur lägger jag till en minuspost på fakturan?

Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan jag rapportera veckovis istället för varje dag?

Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Måste platstjänsten vara påslagen för att kunna rapportera?

Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är det för skillnad mellan Projektägare, Gruppchef och Projektledare?

Olika chefer och roller
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vilka fakturafält exporteras från Fieldly till Fortnox?

export av fakturafält till Fortnox, namn på fält i faktura
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Arbetsordern syns inte i appen

tilldela person arbete, ställ in filter i appen, öppen arbetsorder
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan jag rapportera åt en kollega?

rättighet rapportera åt kollega,
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan man skjuta upp ett arbete till ett annat datum i appen?

ändra datum på arbetsorder, ändra datum i appen
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vem kan se en arbetsorder?

se kollegas arbetsorder i appen
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad betyder färgerna?

status, arbetsobjekt, färger, rapportstatus
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kundens telefonnummer syns inte i arbetsordern, hur gör jag?

telefonnummer, externa kontakter i mobilen
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Går det att registrera VAB i appen?

rapportera frånvaro, skapa tidstyper i webben
Sven Paulin avatar
Skrivet av Sven Paulin
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur ger jag en medarbetare tillgång till appen?

appen, logga in
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan jag ha en stämpelklocka?

stämpelklocka, tidrapporter, Start- & Stoppklocka i appen
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Går det att bifoga foton till fältrapporter?

bifoga foto, fältrapport
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Går det att ladda upp dokument i appen?

arbetsmiljöplan, dokument, ladda upp dokument
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Byta språk i appen

språkval, byta språk, språk i appen
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Jag kan inte logga in i appen

internetuppkoppling, logga in, starta om, uppdatera app
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan mer än en person logga in på samma telefon?

adress, användarnamn, epost, logga in, mer, samma, telefon
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur lägger jag till en medarbetare till en grupp?

medarbetare, grupp
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Måste vi lägga in alla kunder manuellt?

importera kunder, ekonomisystem, ERP, kundregister
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Finns det begränsning på hur många projekt jag kan ha i Fieldly?

begränsning antal projekt
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan vi beställa ID06-kort hos Fieldly?

ID06-kort, kompatibel, www.id06.se
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur gör jag tilläggsarbete i samma projekt? (ÄTA)?

hantera, ÄTA
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Finns det någon Fieldly app till Windows telefoner?

android, app, iphone, windows
Sven Paulin avatar
Skrivet av Sven Paulin
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur gör jag för att dölja avslutade arbetsorder i mobilen?

dölj avslutat arbete, arkivera, filtrera
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Måste en arbetsorder vara knuten till ett projekt?

arbetsorder, knuten till projekt, fristående arbetsorder
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan jag få kundens signatur på den elektroniska arbetsordern?

arbetsorder, elektronisk signatur
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vilka format finns för faktura i Fieldly?

fakturaformat, pdf, e-post, export till ERP
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan vi koppla Fieldly till vårt lönesystem?

exportera tidrapporter, löner, lönesystem, integration
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan jag byta lösenord?

ändra lösen
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan man registrera mer än en person i systemet med samma e-post adress?

användarnamn, e-postadress
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Går det att skapa en offert i Fieldly?

skapa, offert
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad gör jag om jag rapporterat fel tid appen?

ändra i tidrapport, redigera tid i mobilappen
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Är det bara byggbranschen som använder Fieldly?

bygg, service, installation, reparation, renhållning, trädgård, underentreprenörer
Eva Marnfeldt avatar
Skrivet av Eva Marnfeldt
Uppdaterades för mer än en vecka sedan