Alla samlingar
🤓 Allt om Fieldlys Plattform
Projekt och arbetsorder
Finansiella inställningar i projekt & arbetsorder
Finansiella inställningar i projekt & arbetsorder

Prissättning, kontraktsvärde, budget & lyftplan i Fieldly

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Under fliken Finansiellt (Inställningar) ställer du in priser för arbetet och lägger upp en budget för att kunna följa upp projektets ekonomi. Du bestämmer om arbetet ska vara på löpande räkning eller fast pris. Symbolen upp till vänster i rubrikraden visar vilken prissättning du har valt. Du lägger även in påslag och rabatter för inköp och förbrukning av material.

Om modulen för Lyftplan är aktiverad, kommer en extra sektion för att lägga upp en lyftplan att visas längst ner på sidan.

Varje sektion i Finansiellt går att expandera genom att trycka på pilarna.

Annotation on 2021-06-16 at 15-27-37.png

Finansiella inställningar består av tre expanderbara sektioner: PRISSÄTTNING, BUDGETERAD INTÄKT OCH KOSTNAD, samt LYFTPLAN

Annotation on 2021-06-16 at 15-46-23.png

sektionen för inställning av tim- och milpriser, samt fält för at ställa in påslag på inköp

Prissätt arbetet

 1. Välj prissättning genom att klicka på Fast pris eller Löpande pris.
  Om du väljer Fast pris måste du även fylla i budgeterad intäkt och kostnad längre ner på sidan.

 2. Öppna sektionen PRISSÄTTNING
  Det är bra att använda en komplett prismall även vid fastprisarbete för att slippa fylla i priser vid rapportering, men även för att kunna jämföra rapporternas värde med det kontrakterade priset.

 3. Välj en färdig prismall genom att klicka dess namn i listan av prismallar. Du kan också utgå från en existerande mall och editera den så att det passar ditt projekt

 4. Ställ in timpriser genom att klicka på +Skapa timpris. Ett formulär öppnas.

 5. Välj roll, medarbetare och tidstyp, och sätt ett pris som ska gälla denna kombination vid rapportering.
  (Om modulen Avdelningar är aktiverad, behöver du även välja vilken avdelning priset ska gälla.)

 6. Spara

 7. Ställ in milpris genom att klicka på +Skapa milpris Ett formulär öppnas.

 8. Välj roll, medarbetare och restyp, och sätt ett pris som ska gälla denna kombination vid rapportering.
  (Om modulen Avdelningar är aktiverad, behöver du även välja vilken avdelning priset ska gälla.)

 9. Spara  Notera: Du lägger upp nya prismallar för företaget i Inställningar --> Prismallar, eller för en specifik kund i Kundfliken -->Prismallar. Om du inte valt någon mall kommer rapportering automatisk baseras på företagets standardprismall.

 10. Fortsätt med inställningar för arbetets inköpskostnader genom att välja en procentsats för påslag. Är du kopplat till grossist eller använder KlarPris för dina artikelinköp, ställer du in vilken prissättning som ska gälla för just detta jobb.

  Mer om inställningar och prissättning med grossistpriser i artiklarna om KlarPris.

Notera: Påslag för inköp är förvalt baserat på inställning för kontot eller för kunden.

Om du är ansluten till KlarPris och har denna modul aktiverad i Fieldly, gör du ytterligare inställningar för grossist och prissättning.

Fyll i budgeterade intäkter och budgeterade kostnader

I denna sektion kan du fylla i det som avtalats med kund och göra en uppskattad kostnadsberäkning, antingen för arbetets som helhet eller specificerat på de olika intäkts-/kostnadsposter. Dina budgeterade värden kommer att avspeglas i din ekonomiska översikt under Rapporter och kan sedan jämföras med rapporter som kommer in löpande under arbetets gång i Rapportöversikten.

 1. Välj om Budgeterad intäkt ska specificeras eller utgöras av en totalsumma. Om du väljer totalsumma, blockeras övriga fält för kontrakterat värde.

 2. Fyll i fälten för tid, resor och utgifter.

 3. Välj om Budgeterade kostnad ska vara specificerat eller utgöras av en totalsumma. Om du väljer totalsumma, blockeras övriga fält.

 4. Fyll i budgeterade fälten för tid, resor och utgifter

 5. Spara dina inställningar!

Budgeterad intäkt och kostnad under fliken Finansiellt

Finansiella inställningar hamnar i den Ekonomiska översikten under Rapporter.

Skapa en lyftplan

Lyftplan är en separat sektion där du lägger upp en betalningsplan med kvarhållning av belopp. Med lyftplan om betalningsplan kan du:

 • Definiera olika lyft med procent för innehållet säkerhetsbelopp

 • fakturera efter varje lyft

 • Ange procent för innehållet säkerhetsbelopp på varje faktura, samt totalt för projektet

 • Exportera betalningsplanen som PDF för kundens godkännande

 • Skicka slutfaktura när projektet är klart

Procentsatserna för kvarhållning är en inställning på företagskontot, men kan ändras manuellt i varje lyftplan. "Budgeterad intäkt" i sektionen ovanför ligger till grund för planen och hamnar automatiskt i fältet "Kontrakterat värde".

 1. Öppna lyftplanen och se över de förifyllda fälten

 2. Fyll Beskrivning och Delsumma för första delbetalningen på rad ett. Innehållet belopp, ackumulerat belopp och preliminärt slutbelopp fylls nu i automatiskt.

 3. Klicka på "lägg till ny rad"

 4. Fyll i Beskrivning och Delsumma för andra delbetalningen Innehållet belopp, ackumulerat belopp och preliminärt slutbelopp fylls i automatiskt.

 5. Fortsätt som ovan med önskat antal betalningar som ska göras i tur och ordning.

 6. Skriv in ytterligare information som kan behövas för lyftplanen, t ex moms och andra villkor.

 7. Spara

När det är dags för fakturering klickar du på rutan för "lyftet" som ska faktureras och klickar på Åtgärder --> Fakturera valda. Du kommer då att skickas vidare till fakturan för lyftet.

Fakturerade lyft syns i lyftplanen med sitt fakturanummer i aktuell rad. Om du klickar på ögat kan du se fakturan.

Du kan editera eller ta bort rader i lyftplanen så länge de inte är fakturerade. Du kan även radera sista raden om denna bara är ett utkast som inte skickats iväg. Resterande rader justeras då för att anpassa kontraktsvärdet och procentsatserna för kvarhållning.

Notera: Lyftplan kan inte skapas för återkommande arbetsorder.

Notera: Om du ändrar det kontrakterade värdet för en lyftplan, kommer ändringen påverka andra rader i planen. Eventuella tillkommande kostnader eller rabatter gör du på fakturan.

Fick du svar på din fråga?