Alla samlingar
🤓 Allt om Fieldlys Plattform
Fakturering
Så fakturerar du med lyftplan / betalningsplan
Så fakturerar du med lyftplan / betalningsplan

Skapa lyftplan i projekt, fakturera från lyftplan & kreditera från lyftplan

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Introduktion

I finansiella inställningar för ett projekt eller arbetsorder kan du skapa en lyftplan (betalningsplan). Här kan du:

 • definiera olika lyft med procent för innehållet säkerhetsbelopp

 • fakturera efter varje lyft

 • ange procent för innehållet säkerhetsbelopp på varje faktura, samt totalt för projektet

 • Skicka slutfaktura när projektet är klart

 • Kreditera en faktura i lyftplanen

Så här gör du

 1. Öppna sektionen för BUDGETERAD INTÄKT OCH KOSTNAD i fliken Finansiellt i projektet.

 2. Fyll i budgeterad intäkt (=> kontrakterat värde i lyftplanen) - antingen genom att ange kostnaderna detaljerat och låta Fieldly summera, eller ange summan.

 3. Klicka på LYFTPLAN. Kontrakterat värde är ifyllt med summan ovan.
  De förinställda procentsatserna för innehållet totalbelopp och innehållet fakturabelopp baseras dina faktureringsinställningar för kontot.

 4. Fördela totalbeloppet genom att definiera önskat antal lyft med beskrivning för varje. Säkerhetsbeloppet, det kunden kan hålla kvar tills arbetet av slutfört, kommer på sista raden (slutfakturan).

 5. Spara sidan!

 6. Kryssa i raden (lyftet) du vill fakturera

 7. Klicka på Åtgärder --> Fakturera valda
  Du tas vidare till Fakturering och en färdig faktura

 8. Fyll i ytterligare information på fakturan eller lägg in rabatter om det behövs innan du fakturerar.

 9. Klicka på Tillbaka för att komma tillbaka till projektet med lyftplanen.
  Nu ser du att första posten blivit fakturerad: Ett fakturanummer syns i kolumnen för Faktura. Ögat i åtgärdskolumnen tar dig till fakturan för granskning.


  Notera: När du har skickat en faktura kan du inte längre ändra eller ta bort dessa rader i själva lyftplanen. Du har dock möjlighet att korrigera resterande lyft eller kreditera en faktura i lyftplanen.

Fakturera flera lyft på samma faktura

 1. Kryssa i de rader (lyft) du vill fakturera

 2. Klicka på Åtgärder --> Fakturera valda
  Du tas vidare till fakturan med lyften specificerade och en totalsumman för båda lyften.

Kreditera en faktura i lyftplanen

 1. Utgå från lyftplanen och klicka på ögat i raden som ska krediteras.
  Du tas till fakturaformulär.

 2. Klicka på Kreditera fakturan
  Fakturans belopp får nu motsvarande minusvärden

 3. Klicka på Tillbaka för att komma tillbaka till projektet med lyftplanen.
  Den krediterade fakturaraden har bytt färg och fått en symbol som indikerar att raden krediterats. En egen rad för kreditfakturan har skapats under delbetalningarna.

Notera: Lyftplanen är designad så att du måste fakturera lyften i rätt ordning. Systemet tillåter inte att det är några "luckor" mellan posterna.

Fick du svar på din fråga?