Alla samlingar
📣 Produktnyheter
Stora lanseringar
Ekonomisk översikt av rapporter och kreditera faktura från lyftplanen
Ekonomisk översikt av rapporter och kreditera faktura från lyftplanen

2021-05-09

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

👀 Rapportöversikt i projekt

Nu får du ännu bättre koll på intäkter och kostnader i dina projekt. I en ny översikt sammanställs alla rapporter i ett projekt. Du ser bland annat fakturerbara intäkter, totala kostnader och uppskattat resultat. Varje rapporttyp har dessutom en summering som kan jämföras med vad du budgeterat för tid, resor och utgifter i projektets inställningar.

Vi har också gjort det lättare för dig att filtrera rapporterna i projektet.

📝 Detaljerad budgetering i projekten

Nu kan du även budgetera antal timmar och kilometer du beräknar att projektet kommer behöva. Vi har också lagt till fält för uppskattade kostnader från leverantörsfakturor, artiklar och utgifter.

🧾 Kreditera en faktura i lyftplanen

Med ett knapptryck är det nu möjligt att kreditera en faktura direkt inifrån lyftplanen - en hett efterlängtad funktion!

📱Övrigt

Vi har också gjort följande små förbättringar:

  • förutom titel och serienummer - möjligt att söka på artikeltyp i artikellistan

  • bättre logik när du rapporterar utgifter från leverantörsfakturor

Fick du svar på din fråga?