Projektekonomi och uppföljning

Hur vi räknar ut siffrorna i Arbetsöversikt samt Detaljerad översikt

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I projekt och arbetsorder hittar du två tabeller som visar projektekonomin, Arbetsöversikt och Detaljerad översikt.

Denna artikel beskriver hur vi räknar ut siffrorna i de två olika tabellerna.

Innehållsförteckning

Video: Lucas förklarar hur finansiella översikten funkarArbetsöversikt

Såhär ser den nya arbetsöversikten ut

Arbetsöversikten ger dig möjlighet att se alla delar i ett projekt och hur varje enskild del i projektet går ekonomiskt.

Du hittar Arbetsöversikten inne i ett projekt eller arbetsorder under fliken Rapporter -> Arbetsöversikt.

Tabellen innehåller följande data och kolumner


Detaljerad översikt

Den detaljerade översikten ger dig möjlighet att se alla kostnader och intäkter i ett projekt uppdelade på de olika rapporttyperna i FIeldly:

  • Tid

  • Resor

  • Leverantörsfakturor

  • Artiklar

  • Utgifter

  • Övrigt (här hamnar alla intäkter från fastprisfakturor)

  • Ospecificerad budget (här hamnar alla budgterade intäkter och kostnader om du inte brutit ner dessa på de olika rapporttyperna, utan angett en klumpsumma)

Du hittar den detaljerade översikten inne i ett projekt eller arbetsorder under fliken Rapporter -> Detaljerad översikt.

Tabellen innehåller följande data och kolumner:


Uträkningar och förklaringar av de olika fälten

Kolumn

Uträkning

Upparbetad kostnad

Summan av kostnaden för alla rapporterade timmar, resor, artiklar, leverantörsfakturor, EDI-orderbekräftelser och utgiftsrapporter i arbetet

Budgeterad kostnad

Den budgeterade kostnad som du har skrivit in i projektets finansiella inställning.

Fakturerat

Summan av fakturerat belopp från skickade fakturor.

Fakturor som skapats från arbeten med löpande pris kommer att visa fakturerade intäkter kopplade till rapporter.

Fakturor skapade från arbeten med fast pris kommer att visa hela beloppet på det arbete där fakturan skapades.

Gäller endast Detaljerad översikt: Fakturerade intäkter från fastprisfakturor eller lyftplansfakturor visas på raden övrigt.

Budgeterad intäkt

Den budgeterade intäkt som du lagt in i arbetets finansiella inställning.

TB (Täckningsbidrag)

Fakturerat belopp minus upparbetad kostnad. Visar nuvarande vinsten i arbetet.

TG (Täckningsgrad)

Täckningsbidraget delat med fakturerat belopp. Visar nuvarande vinst i procent i arbetet.

B.TB (Budgeterat täckningsbidrag)

Budgeterad intäkt minus budgeterad kostnad. Visar din beräknade vinst i arbetet.

Obs! Denna summa kommer visa 0 om varken budgeterad kostnad eller intäkt har lagts till i arbetets finansiella inställning.

B.TG (Budgeterad täckningsgrad)

Budgeterat täckningsbidrag delat med budgeterad intäkt. Visar din beräknade vinst i procent i arbetet.

Kvar att fakturera

För arbeten med löpande pris visas det fakturerbara värdet för rapporter som inte är exkluderade från fakturering eller inte redan fakturerats.

För arbeten med fast pris visas budgeterad intäkt minus fakturerat belopp.

Prognos

Summan av fakturerat belopp plus allt det som är kvar att fakturera. Denna kolumn visar en prognos för hur mycket du kan fakturera i arbetet.

P.TB (Prognos täckningsbidrag)

Siffran i kolumnen "Prognos" minus upparbetade kostnader.

P.TG (Prognos täckningsgrad)

Samma som Prognos täckningsbidarag ovan men i procentform

Fick du svar på din fråga?