Ja, som administratör av kontot går du in på den specifika medarbetaren genom att klicka "medarbetare" klicka på medarbetarens namn och skriva in ett nytt lösenord i lösenordsrutan. Lösenordsrutan är "tom" och det du skriver in tangerar automatiskt det gamla. Du behöver inte skriva in det gamla först. 

Did this answer your question?