Alla samlingar
♻️ FAQ - Vanliga frågor
♻️ FAQ - Vanliga frågor

Snabba svar på vanliga frågor

46 artiklar
Kan jag mixa fast och löpande pris på samma faktura?fakturera fast + löpande pris samtidigt
Vad kan jag bifoga med en faktura?bifoga leverantörsfaktura, följesedel etc.
Hur fakturerar jag ett fastprisarbete?web, fakturering
Hur fakturerar jag ett arbete med löpande pris?web, fakturering,
Ska jag lägga till personer eller grupp i min arbetsorder?
Hur fungerar individuella och sammanslagna rader?importera rapporter som klumpsumma, individuella rapporter på faktura
Varför visas inte utgiftsrapporter för inköp jag gjort för projektet?rapporter i mobilappen, rapportlistan
Hur krediterar jag en faktura från lyftplanen?Kreditera faktura från lyftplan
Vad innebär chefer och roller i systemet?Tillämpning av chefer & roller
Hur lägger jag till en minuspost på fakturan?
Kan jag rapportera veckovis istället för varje dag?
Måste platstjänsten vara påslagen för att kunna rapportera?
Skillnaden mellan Projektägare & ProjektledareOlika chefer och roller i Fieldly
Vilka fakturafält exporteras från Fieldly till Fortnox?export av fakturafält till Fortnox, namn på fält i faktura
Arbetsordern syns inte i appentilldela person arbete, ställ in filter i appen, öppen arbetsorder
Kan jag rapportera åt en kollega?rättighet rapportera åt kollega,
Kan man skjuta upp ett arbete till ett annat datum i appen?ändra datum på arbetsorder, ändra datum i appen
Vem kan se en arbetsorder?se kollegas arbetsorder i appen
Vad betyder färgerna? - Rapportstatus & statusStatus, arbetsobjekt, färger & rapportstatus
Kundens telefonnummer syns inte i arbetsordern, hur gör jag?telefonnummer, externa kontakter i mobilen
Går det att registrera VAB i appen?rapportera frånvaro, skapa tidstyper i webben
Hur ger jag en medarbetare tillgång till appen?appen, logga in
Kan jag ha en stämpelklocka?stämpelklocka, tidrapporter, Start- & Stoppklocka i appen
Går det att bifoga foton till fältrapporter?bifoga foto, fältrapport
Går det att ladda upp dokument i appen?arbetsmiljöplan, dokument, ladda upp dokument
Språkval - Byta språk i appenSpråkval, byta språk & språk i appen
Jag kan inte logga in i appeninternetuppkoppling, logga in, starta om, uppdatera app
Kan mer än en person logga in på samma telefon?adress, användarnamn, epost, logga in, mer, samma, telefon
Hur lägger jag till en medarbetare till en grupp?medarbetare, grupp
Måste vi lägga in alla kunder manuellt?importera kunder, ekonomisystem, ERP, kundregister
Finns det begränsning på hur många projekt jag kan ha i Fieldly?begränsning antal projekt
Kan vi beställa ID06-kort hos Fieldly?ID06-kort, kompatibel, www.id06.se
Hur gör jag tilläggsarbete i samma projekt? (ÄTA)?hantera, ÄTA
Finns det någon Fieldly app till Windows telefoner?android, app, iphone, windows
Hur gör jag för att dölja avslutade arbetsorder i mobilen?Dölj avslutat arbete, arkivera, filtrera
Måste en arbetsorder vara knuten till ett projekt?arbetsorder, knuten till projekt, fristående arbetsorder
Kan jag få kundens signatur på den elektroniska arbetsordern?arbetsorder, elektronisk signatur
Vilka format finns för faktura i Fieldly?fakturaformat, pdf, e-post, export till ERP
Kan vi koppla Fieldly till vårt lönesystem?exportera tidrapporter, löner, lönesystem, integration
Kan jag byta lösenord?ändra lösen
Kan man registrera mer än en person i systemet med samma e-post adress?användarnamn, e-postadress
Går det att skapa en offert i Fieldly?skapa, offert
Hur vet jag vem som accepeterat offerten?
Vad gör jag om jag rapporterat fel tid appen?ändra i tidrapport, redigera tid i mobilappen
Är det bara byggbranschen som använder Fieldly?bygg, service, installation, reparation, renhållning, trädgård, underentreprenörer
Prissättning på artiklar – Hur fungerar det i Fieldly?Priser, Prissättning, Artiklar, Kostnad, Påslag, Listpris med rabatt, Nettopris