Ja, Fieldly har en exportfunktion för data (tidrapporter mm) till flera olika externa lönesystem. Fieldlys hemsida nämner några av de system, t ex. Visma Lön, som vi redan integrerar med.

Kontakta oss så berättar vi om hur vi kopplar ditt lönesystem med Fieldly. 😄

Hittade du svaret?