Om du behöver göra tilläggsarbete i ett projekt, kan du skapa en egen arbetsorder med eget datum direkt inuti projektet tilläggsarbetet hör till.
Detta gör du genom att ställa dig på projektet, klicka + och välja "Lägg till enskild arbetsorder".
Jobbar du med arbersorder och behöver göra tilläggsarbete, kan du istället skapa en ny AO och använda fältet för arbetsbeskrivning i arbetsordern Inställningar.

Du kan alltid skapa en ny arbetsorder från mobilappen direkt där du står :)

Hittade du svaret?