Lägg upp ny UE manuellt

  1. Klicka på UE i huvudmenyn

  2. Klicka på Skapa Företag

  3. Välj Manuellt företag

  4. Fyll i önskade uppgifter. Fält som är markerade med * är obligatoriska. Ett "UE- konto" skapas på ditt företags Fieldlykonto

  5. Spara. Din underentreprenörs medarbetare kan nu läggas upp och få egna konton på samma sätt som du skapat användarkonton till egna medarbetare.

Notera: När du har sparat formuläret första gången kommer det att genereras en länk till din UEs personalliggare. Denna ska du kopiera och skicka för att ge tin UE access till sin liggare

Lägg till medarbetare på Manuellt företag

  1. Klicka på UE i huvudmenyn

  2. Klicka på den lilla ikonen som ser ut som två personer längs ut till höger på aktuell UE's rad.

  3. Klicka på den gröna knappen "skapa medarbetare"

  4. Fyll i aktuell formulär (samma formulär som när du skapar medarbetare på ditt egna konto)

  5. Spara.

OBS! Kom ihåg att informera berörda personer om deras inloggningsuppgifter.

Hittade du svaret?