Lägg upp ny UE manuellt

  1. Klicka på UE i huvudmenyn
  2. Klicka på Skapa Företag
  3. Välj Manuellt företag
  4. Fyll i önskade uppgifter. Fält som är markerade med * är obligatoriska. Ett "UE- konto" skapas på ditt företags Fieldlykonto
  5. Spara. Din underentreprenörs medarbetare kan läggas upp och få egna konton på samma sätt som du skapat användarkonton till egna medarbetare.

Lägg till medarbetare på Manuellt företag

  1. Klicka på UE i huvudmenyn
  2. Klicka på den lilla ikonen som ser ut som två personer längs ut till höger på aktuell UE's rad.
  3. Klicka på den gröna knappen "skapa medarbetare"
  4. Fyll i aktuell formulär (samma formulär som när du skapar medarbetare på ditt egna konto)
  5. Spara.

OBS! Du måste informera berörda personer om deras inloggningsuppgifter.

Referenser & Relaterat

Skapa underentreprenör - Kopplat företag

Hittade du svaret?