Introduktion

Prismallar används för att slippa ställa in timpris och milpris för varje projekt eller arbetsorder. Med fördefinierade prismallar gör du istället snabbval från en lista.
När du börjar använda ditt Fieldlykonto, finns en standardprismall från början. Du kan i efterhand ändra vilken av dina prismallar som ska vara standardprismall.

 • Du kan skapa mallar som gäller för hela företaget eller specifikt för en kund.
 • Du kan sätta pris för avdelningsnivå (om denna modul är aktiverad), rollnivå, tidstypsnivå och medarbetarnivå.
 • Varje projekt och arbetsorder kan ha egna specialanpassade mallar.

lista över olika prismallar

Skapa prismall för företaget

 1. Klicka på ditt namn uppe till höger i huvudmenyn
 2. Klicka på Inställningar
 3. Välj "Prismallar" i listan
 4. Klicka på SKAPA PRISMALL
 5. Döp din prismall
 6. Ange om prismallen ska vara din standaedptismall genom att kryssa i rutan "Använd som standard"
 7. Fyll i formuläret för timpris genom att klicka på "Skapa timpris". Alla fält är obligatoriska. Om du vill att prismallen ska gälla alla adelningar, roller, tidstyper och medarbetare, väljer du "Alla" i rullgardinslistorna för samtliga fält.
  Om du t.ex. väljer "Snickare" i rollistan och "Alla" för övriga fält, kommer alla snickare som skickar rapporter med denna pismall att belasta arbetet.
 8. Spara. Timpriset hamnar i listan över prismallens timpriser
 9. Fyll i formuläret för milpris genom att klicka på "Skapa milpris". Alla fält är oblogatoriska. Om du vill att prismallen ska gälla alla adelningar, roller, resestyper och medarbetare, väljer du "Alla" i rullgardinslistorna.
 10. Spara. Milpriset hamnar i listan över prismallens milpriser.

När du skapat en prismall kan du börja använda den i ett projekt eller arbetsorder.

översikt initu en prismall

registrering av ett pris

Skapa kundspecifik prismall

 1. Klicka på Kunder i huvudmenyn välj en kund
 2. Välj en kund genom att klicka på den i kundlistan
 3. Klicka på fliken "Prismallar"
 4. Klicka på SKAPA PRISMALL
 5. Döp din prismall
 6. Välj om du vill kopiera mallen från en redan skapad prismall i rullgardinslistan "Kopiera priser från". Du kan editera förifyllda kopierade fält i den kopierade prismallen.
 7. Ange om prismallen ska vara din standardprismall för denna kund genom att kryssa i rutan "Använd som standardavtal för kunden"
 8. Fyll i formuläret för timpris genom att klicka på "Skapa timpris". Alla fält är oblogatoriska. Om du vill att prismallen ska gälla alla adelningar, roller, tidstyper och medarbetare, väljer du "Alla" i rullgardinslistorna. roller, tidtyper
 9. Spara. Timpriset hamnar i listan över kundprismallens timpriser
 10. Fyll i formuläret för milpris genom att klicka på "Skapa milpris". Alla fält är oblogatoriska. Om du vill att prismallen ska gälla alla adelningar, roller, resestyper och medarbetare, väljer du "Alla" i rullgardinslistorna.
 11. Spara. Milpriset hamnar i listan över kundprismallens milpriser.

När du skapat en kundspecifik prismall kan du börja använda den i ett projekt eller arbetsorder.

Tips: Genom att kopiera en liknande befintlig prismall, sparar du tid när du skapar en ny kundprismall.

prismall skapad för kund i kundmenyn

Använd prismallarna i ett projekt (eller arbetsorder)

 1. Klicka på Projekt i huvudmenyn
 2. Skapa ett nytt projekt (eller öppna ett befintligt)
 3. Klicka på fliken "Finansiellt" i Inställningar.
  Du får en översikt av arbetsobjektets priser.
 4. Välj i listan "Använd ramavtalspriser från" om du ska använda en kundprismall eller företagsprismall, samt vilken av dem.
  Listan kommer nu visa de timpriser och milpriser som är definierade i vald prismall.

Rapporter som skapas i projektet kommer nu att få de priser som ställts in i den valda prismallen.

översikt över ett projekts priser, baserat på en prismall, i Inställningar - Finasiellt

Referenser & relaterat

Skapa prismall för kund

Hittade du svaret?