Resetyper

Restyper som skapas här kan användas i rapportering i webben och appen.

I Min profil blir alla registrerade resetyper synliga. Resetyper som du lagt in på projektet/arbetsordern i en prismall blir valbara vid rapportering i själva arbetet.

Skapa eller se över "Restyper"

  1. Klicka på ditt namn uppe till höger i huvudmenyn

  2. Klicka på Inställningar

  3. Välj "Resetyper" i listan

  4. Klicka på Skapa typ

  5. Fyll i formuläret med önskad information.

  6. Spara

Hittade du svaret?