Under Inställningar --> Godkännanden & certifikat kan du lägga upp olika typer av handlingar som behövs i ett arbete som ska utföras av ett annat företag, främst underentreprenör (UE).

När du lägger upp en ny UE blir dessa typer valbara i en lista och kan kopplas till din nya UE. När du söker på underentreprenör i UE-listan kommer en kolumn att visa vilka certifikat som finns på varje företag.

Listan i Inställningar över certifikatstyper registrerade på ditt konto

Formulär för att registrera certifikatstyp i Inställningar

Överblick i listan över underentreprenörer (UE) och certifikat registrerade på dem

Hittade du svaret?