Roller används i projekt och arbetsorder för att koppla medarbetare till olika ansvarsområden och kundpriser, samt planera deras arbete. Det finns tre kategorier/rolltyper av roller i systemet: Kontakt, Chef och Medarbetare. Varje rolltyp har en standardroll. Rolltyperna är i sig kopplade till olika rättigheter, tex attesträtt (chef).
I listan med roller kan du sortera roller och välja vilken information du vill se. Du kan ändra eller ta bort en roll från listan.

lista över roller på företaget

Skapa en roll

  1. Klicka Inställningar under ditt namn uppe till höger i huvudmenyn

  2. Välj Roller

  3. Klicka på SKAPA ROLL. Ett formulär öppnas.

  4. Fyll i formuläret

  5. Spara

Tips: För att slippa förväxlingsrisken mellan olika sorts chefer, bör du undvika döpa en roll med typen "Chef" till "Chef" eller liknande. Försök istället särskilja dem med ett namn som enkelt förklarar vad rollen innebär, tex "Arbetsplatsledare" eller "Elektriker".

formuläret för att skapa en roll.

Hittade du svaret?