Avdelningar är en separat moduil i Fieldly som du ser endast om du har denna aktiverad. Behovet finns exempelvis om företaget är stort med olika projekttyper, redovisning eller arbetstyper eller av andra anledningar. Avdelningen du tillhör och är aktiv i visas bredvid ditt namn i huvudmenyn. Under Grupper ställer du hur medarbetare från andra avdelningar ska visasi systemet.
I listan över avdelningar kan du sortera, filtrera och välja vilka kolumner som ska visas.

Skapa eller se över "Avdelningar"

  1. Klicka på ditt namn uppe till höger i huvudmenyn.
  2. Klicka på Inställningar.
  3. Välj Avdelningar. Lista över företagets avdelningar visas
  4. Klickapå SKAPA AVDELNING
  5. Fyll i formuläret och spara.

lista över företagets avdelningar

formulär för att registrera eller editera en avdelning

Hittade du svaret?