Arbetsorder och projekt

Blå = Väntade (skapad och tilldelad, men ej påbörjad)

Grön = Påbörjad och aktiv (du kan rapportera på den)

Lila = Pausad (ingen rapportering kan ske)

Gul = Avslutad (jobbet avslutat, all rapportering gjord)

Röd = Stängd (manuell eller automatisk stängning av projekt/arbetsorder, lämpligt när fakturan är skickad/exporterad). När arbetsobjektet är stängt kan inga ändringar göras.

Rapporter (rapporternas fakturastatus)

Svart = Ej godkänd

Gul = Godkänd för fakturering och lön

Blå = Fakturautkast gjort

Grön = Rapportens faktura är betald

Ljusgrå = Exkluderade från fakturering

Fakturastatus

Blå = Fakturautkast

Gul = Låst för redigering

Lila = Skickad till fakturering

Grön = Betald

Röd = Krediterad (helt eller delvis)

Hittade du svaret?