För att se en arbetsorder i mobilappen måste personen vara tilldelad arbetsordern, antingen direkt i sitt namn eller genom gruppen personen tillhör. Detta gör webbadministratören under flikarna "Personer" eller "Interna grupper" i arbetsorderns Inställningar.

Om ni jobbar på projektnivå, kan tilldelade personer på denna nivå även se alla underordnade underprojekt och arbetsordrar.


Om en kollega jobbar i samma projekt som du, finns dessutom en mobilrättighet i Medarbetare -> Grupper -> Mobilrättigheter som heter "Hantera överordnade projekt och delprojekt". Med denna rättighet, ser en tilldelad användare som tillhör arbetsgruppen hela projektstrukturen med tillhörande arbetsordrar.

Hittade du svaret?