Vanligaste orsaken till att en arbetsorder inte syns i appen är att den inte tilldelats personen som ska jobba med den.

  1. Gå till arbetsordern i webben
  2. Öppna Inställningar Interna Grupper
  3. Lägg till Roll och Person (på personen som ska utföra jobbet och se AOn i appen)
  4. Spara

Du kan också lägga till en hel grupp med personer som kan rapportera i arbetsordern jobba i arbetsordern utföra arbetet.

En annan orsak kan vara att arbetsordern är "öppen" och något i gruppen redan har aktiverat den, och den därmed har försvunnit från övrigas appar.
Detta val gör du i webben: Inställningar => Allmänt längst ner på sidan.

Hittade du svaret?