Under fliken kommentarer i kundkortet kan du lägga till kommentarer som gäller för kunden.
Vill du att kommentarer ska visas i appen, måste de istället läggas i projektet eller arbetsordern under kommentarsfliken.

Hittade du svaret?