När du ställer in statusen på projektet till ”stängd” så kommer det inte att synas i telefonen längre. Men, är tillgänglig för framtida behov i webadmin.

Did this answer your question?