Under testperioden för ditt Fieldlykonto kan du omvandla testkontot till ett riktigt konto. Innan du gör det, får du frågan om du vill behålla eller radera testdata, dvs den data som skapats i testkontot.

Fieldly Demo Mode

Radera testdata

Följande information raderas om ni väljer att radera testdata:

• Aktiviteter
• Arbetsobjekt (projekt & arbetsorder)
• Rapporter (Tid-, Rese-, Utgifts & Fältrapporter)
• Kunder (kan behållas om så väljs genom ett separat val)
• Fakturor
• Leverantörsfakturor
• Offerter
• Underentreprenörer (manuella)

Alla serienummer återställs

Även om du väljer att radera testdata sparas följande information och inställningar:
• Medarbetare
• Grupper
• Kontointställningar
• Tid- och Resetyper
• Prismallar
• Checklistor (mallar)
• Globala projekt ID'n
• Roller
• Momstyper
• Enheter
• Artikel- & utgiftstyper
• Artiklar
• Understatusar
• Mallar (i Inställningar)

Behåll testdata

Om du väljer att behålla all testdata sparas all skapad data och inställningar.
Du fortsätter att använda systemet utan avbrott.

Hittade du svaret?