Under Medarbetare listas företagets medarbetare och nya skapas.
Här hanteras även Grupper som medarbetare tillhör, samt rättigheterna för grupperna.

För att en medarbetare ska få tillgång till ett projekt eller en arbetsorder måste du först skapa ett konto genom att registrera medarbetaren i systemet. Du kan ändra inställningar och kontaktuppgifter för en registrerad medarbetare genom att klicka på medarbetaren i listan.

I listan söker du på en medarbetares namn eller filtrerar fram personen efter gruppen personen tillhör. Du kan också välja ordningen medarbetaren ska listas efter, samt välja vilka kolumner som ska visas.  

Notera: Ändringar i mobilappens "Min profil" uppdaterar motsvarande uppgifter i systemet.

medarbetarlistan


Hittade du svaret?