Introduktion

Ett projekt kan skapas på flera ställen i systemet, samt i mobilen.

 • Projektlistan - SKAPA PROJEKT

 • Inuti ett projekt som ett underprojekt i projektstrukturen

 • I Kalendern

 • I mobilappen

Ett projekt kan ha en eller flera underprojekt och arbetsordrar. Projektets status kan styra underprojektens och arbetsordrarnas status.

Projektlistan

Under fliken Projekt listas och hanteras dina projekt och nya skapas. I listan kan du söka, sortera och filtrera fram de arbeten och den information du behöver. Du kan även flytta kolumner med handverktyget i rubrikraden, samt justera kolumnbredd.

Färgerna indikerar status. Kolumnen till vänster har symboler för försenade arbeten, samt för arbeten skapade i mobilen eller från kalendern i Fieldly. För att öppna ett projekt i listan klickar du på dess rad eller på pennan.

projektlistan


Översikt i projektet

När du öppnar ett projekt visas en översikt med flikar. Till vänster i ett öppet projekt visas projektets struktur.

Till höger visas två flikrader med inställningar, översikter, listor och funktioner. Flikarna i undre raden varierar efter aktiv flik på övre raden.

Från projektets översikt finns olika funktioner som gäller hela projektet:

 • Ändra status manuellt

 • Välja understatus

 • Exportera som PDF

 • Skapa byggarbetsbok

 • Fakturera

 • Kopiera projektet

 • Radera projektet

Annotation on 2021-06-15 at 15-16-02.png

översikt av ett öppnat projekt med underprojekt och arbetsordrar

Skapa nytt projekt

 1. Klicka på ”Projekt” i huvudmenyn

 2. Klicka på den gröna knappen ”Skapa Projekt”

 3. Välj mellan alternativen "Med arbetsorder" eller "Med underprojekt" om det är ett större projekt med underprojekt

 4. Fyll i formuläret
  Obligatoriska fält i flikarna "Allmänt" och "Kund" måste sparas innan du kan gå vidare och lägga till medarbetarna.

 5. Spara

Notera: Endast medarbetare som knutits till projektet får tillgång till det i sin mobilapp.

Grundläggande inställningar

Du lägger till medarbetare antingen under Personer, eller under Grupper om flera personer ska jobba i samma roller.

När du skapar ett projekt med en personalliggare, ska numret från Skatteverket
skrivas in under fliken Personalliggare. För mer information om personalliggare, besök www.skatteverket.se

Du kan välja att lägga in fast eller löpande pris för arbetet. Om det finns en prismall skapad i Inställningar eller specifikt för kunden, kopieras denna in för att användas i projektet. Om du använder Lyftplan måste du fylla i en budgeterad intäkt, som ärvs vidare trills lyftplanens kontraktsvärde.

Påminnelser som skapats i ett projekt skickas ut som push-meddelanden till
medarbetarnas mobiltelefoner.

Kundens kontaktperson blir tillgänglig att kontakta ifrån mobilappen om den är inlagd under fliken Externa kontakter.

Hittade du svaret?