Introduktion

En arbetsorder kan skapas på flera ställen i systemet, samt i mobilen.

 • Arbetsorderlistan - SKAPA ARBETSORDER

 • Inuti ett projekt som en projektbunden arbetsorder

 • I Kalendern som en fristående arbetsorder

 • I mobilappen

En arbetsorder kan vara projektbunden eller fristående. Båda kan vara återkommande. Arbetsorderns status kan styras av projektets.

Arbetsorderlistan

Under fliken Arbetsorder listas dina arbetsordrar och nya skapas. I listan kan du söka, sortera och filtrera fram de arbeten och den information du behöver. Du kan även flytta kolumner med handverktyget i rubrikraden, samt justera kolumnbredd. Färgerna indikerar status. Kolumnen till vänster har symboler för försenade arbeten, samt för arbeten skapade i mobilen eller från kalendern i Fieldly.

För att öppna en arbetsorder i listan klickar du på pennan eller på raden.

arbetsorderlistan

Översikt i arbetsordern

När du öppnar en arbetsorder visas en översikt med flikar. Till vänster visas projektstrukturen om arbetsordern ingår i ett projekt.

Till höger visas två flikrader med inställningar, översikter, listor och funktioner. Flikarna i undre raden varierar efter aktiv flik på övre raden.

I projektets översikt finns olika funktioner som gäller hela arbetsordern:

 • Ändra status manuellt

 • Välja understatus

 • Exportera som PDF

 • Skapa byggarbetsbok

 • Fakturera

 • Signera arbetsordern

 • Kopiera arbetsordern

 • Radera

Annotation on 2021-06-15 at 15-16-02.png

Skapa ny arbetsorder

 1. Klicka på ”Arbetsorder” i huvudmenyn

 2. Klicka på den gröna knappen ”Skapa Arbetsorder”

 3. Välj mellan alternativen "Projektbunden", "Fristående", "Projektbunden återkommande", eller "Fristående återkommande"

 4. Fyll i formuläret
  Obligatoriska fält i flikarna "Allmänt" och "Kund" måste sparas en gång innan du kan gå vidare och lägga till medarbetarna.

 5. Spara

Notera: Endast medarbetare som knutits till arbetet får tillgång till det i sin mobilapp.

Grundläggande inställningar

Du lägger till medarbetare antingen under Personer, eller under Grupper om flera personer ska jobba i samma roller.

När du skapar arbetsorder med en personalliggare, ska numret från Skatteverket
skrivas in under fliken Personalliggare. För mer information om personalliggare, besök www.skatteverket.se

Checklistor som skapats i en arbetsorder ligger de kvar i systemet för framtida behov.

Påminnelser som skapats i en arbetsorder skickas ut som push-meddelanden till
medarbetarnas mobiltelefoner.

Du väljer in fast eller löpande pris för arbetet. Om det finns en prismall skapad i Inställningar eller specifikt för kunden, kopieras denna in för att användas i projektet. Om du använder Lyftplan måste du fylla i en budgeterad intäkt, som ärvs vidare trills lyftplanens kontraktsvärde.

Kundens kontaktperson blir tillgänglig att kontakta ifrån mobilappen om den är inlagd under fliken Externa kontakter.

introduktionsfilm om arbetsorderlistan:
https://youtu.be/GncQYtlMx90

Hittade du svaret?