I Fieldly kan du skapa och hantera egna löpnummer. Detta möjliggör för säker export och import av data till externa system.

Löpnummer är obligatoriskt när du skapar kund, projekt, arbetsorder, offert och faktura. Du kan ha en eller flera löpnummerserier för respektive resurs. Du kan även skriva in ett löpnummer manuellt.

Om inga andra inställningar har gjorts finns det från början ett serienummer per resurs och alla startar på #1. Du kan göra olika inställningar för serienummer och anpassa till ditt företag.

Skapa nytt eller redigera ett löpnummer

 1. Klicka på Inställningar under ditt namn uppe till höger i huvudmenyn

 2. Välj Löpnummer

 3. Klicka på SKAPA NYTT # eller klicka på namnet på det löpnummer du önskar redigera

lista med företagets löpnummer

På respektive löpnummerserie kan följande inställningar göras:

 1. Ange en titel. Denna blir synlig för era användare som val när de skapar en ny resurs.

 2. Ange vilken typ av löpnummer det skall vara. Ni kan ha flera olika löpnummerserier för en och samma typ av resurs.

 3. Ange prefix om detta är önskvärt för serien. Ett prefix kan bestå av både siffor och bokstäver och sätts framför nummerserien.

 4. Ange startnummer. Det nummer som står här är det nummer som nästa resurs som skapas kommer att tilldelas. År kan vara ett val då varje nytt år "nollar" serien.

 5. Ange om detta löpnummer skall vara standard, dvs förvalt när du skapar nya resurser.

 6. Spara

formulär för att skapa eller redigera löpnummerserie

Övriga inställningar löpnummer

 • När du konverterar en offert till ett projekt eller arbetsorder anger du löpnummerseren som ska användas. Denna inställning gör du på Företagskontot --> Inställningar.

 • För Projektbundna Arbetsorder kan du välja att antigen ha projektets löpnummer som prefix, eller låta projektet tilldelas ett nummer från en fristående nummerserie. Denna inställning gör du på Företagskontot --> Inställningar.

 • Användandet av Prefix framför ett löpnummer ställer du in på Företagskontot --> Inställningar --> Tillåt prefix på löpnummer.

 • Möjligheten att ange manuella löpnummer vid skapande av en resurs är kopplat till en grupprättighet, Medarbetare --> Grupper -->Webbrättigheter--> Hantera Serienummer

 • Har du aktiverat kopplingar till externa system så som Visma eller Fortnox, är tilldelning av vissa löpnummer låsta och styrda av kopplingen.


Hittade du svaret?