Under fliken Rapporter i ett projekt/arbetsorder samlas information som skapas på fältet eller i webbadmin. Här har du den fullständiga översikten över arbetets framskridande och dess ekonomi, och härifrån godkänner du rapporter samt fakturerar arbetet.

Du kan skapa rapporter inifrån webbadmin och under vissa förutsättningar, editera inskickade.

Ekonomisk översikt

I den ekonomiska översikten kan du jämföra dina budgeterade intäkter och kostnader med dina faktiska intäkter och upparbetade kostnader. Eftersom varje rapport har ett internt och ett externt pris, byggs de upparbetade kostnaderna succesivt upp när du rapporterar, och intäkterna när du fakturerar. I ett fastprisprojekt fakturerar du det kontrakterade värdet istället för rapporterna.
Om du använder olika intäktskonton för olika momstyper, så har den ekonomiska översikten en summering av de olika typerna.

Tid, Resor & Utgifter

Under denna flik samlas alla rapporter som kommit in från arbetet. Rapportöversikten överst på sidan sammanställer värdena från rapporterna realtid. Varje rapporttyp har sin egen sammanställning. Om du klickar på dess pilar, expanderas vyn med rapporterna rad för rad. Du kan markera alla rapporten eller en enskild rapport genom att krydda i rutorna.

I rapportöversikten uppdateras resultatet redan vid rapportering.

Det finns olika åtgärder för rapporter: Exportera till PDF, Godkänna/Avattestera, Fakturera, Ändra och Exkludera från fakturering. Du kan välja om åtgärderna ska gälla specifika rapporter genom att kryssa i rutan framför önskad rapportrad. Du kan också utföra en åtgärd för ALLA utan att behöva markera.

Notera: Rullgardinslistan med tillgängliga åtgärder ser olika ut beroende på de olika rapporternas status, dvs vilka åtgärder du redan har gjort med rapporterna.

För att ta bort en rapport, klickar du på papperskorgen på rapportraden. Du behöver webbrättigheten "Tillåtelse att radera resurser". Rapporter som fakturerats eller attesterats för löner, kan inte tas bort.

expanderad vyn för tidrapporter

Om du klickar på en rapportrad öppnas rapporten. Beroende på rapportens status kan du ändra fält innan du godkänner den. Rapportfälten som ingår i en faktura eller är attesterade för löner är låsta för editering.

Rapportfälten låsta för editering

Uppdatera flera rapporter på samma gång (bulkuppdatera)

Du kan ändra t ex. ett timpris eller en rabattsats i många rapporter samtidigt genom att kryssa för "Ändra valda" i listan med åtgärder. Ett nytt formulär öppnas.

Här kryssar du i fält som ska ändras och gör nödvändiga ändringar.

Det går att flytta rapporter till ett annat projekt eller annan arbetsorder i efterhand.

formulär för bulkuppdateringmodul

När åtgärderna sparats i systemet kommer en bekräftelse upp på skärmen med resultaten för uppdateringen. Här kan du klicka på ett resultat och öppna formuläret igen för eventuell rättelse.

bulkuppdateringsresultat

Hittade du svaret?