Fält med information om fakturan som ska gå över från Fieldly till Fortnox ha olika fält och alla fält exporteras inte. Följande fält går över från Fieldly till Fortnox när du exporterar en faktura:

 • Kund/Kundnummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Kundens märkning => Ert ordernummer
 • Att för fakturamottagning => CC: fakturor
 • E-postadress
 • Projekt/AO => Projekt)
 • Betalningsvillkor
 • Inledande kommentar
 • Vår kontakt => Vår referens
 • Kundens kontakt => Er referens

ROT/RUT-information

 • Personnummer
 • Namn
 • Fastighetsbeteckning

Följande information går inte över till Fortnox:

Avslutande kommentar
Fältrapport (måste bifogas separat som PDF)

Bilagor från EDI-fakturor (skickas inte från leverantör)

Hittade du svaret?