Ja, det går bra att skapa en enkel offert som även kan sändas till kunden för en elektronisk signatur.

Did this answer your question?